Alkoholafhængige kan have glæde af en frivillig kontakt

I Gastroenheden arbejder forskerne blandt andet med at kortlægge faktorer, der har betydning for udvikling af alkoholrelateret sygelighed og dødelighed.

Hvis man drikker for meget alkohol, kan det have en negativ effekt på over 200 medicinske tilstande.

Forskerne vurderer, at for ca. 20 pct. af de akut indlagte patienter på Hvidovre Hospital er alkohol den direkte eller medvirkende årsag til deres helbredsmæssige problemer eller kan påvirke forløbet. En del af disse patienter er svært afhængige af alkohol, og de slås ofte samtidig med sociale og psykiske problemer kombineret med ensomhed.

Samarbejde med Røde Kors

Professor Ulrik Becker fra Gastroenheden, Hvidovre Hospital og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har sammen med kolleger fra Københavns Universitet og behandlingsinstitutioner i en lang årrække arbejdet med at kortlægge faktorer af betydning for udvikling af alkoholrelateret sygelighed og dødelighed; for udvikling af alkoholproblemer og metoder til forbedring af opsporing og behandling af patienter med alkoholproblemer.

Blandt projekterne har Ulrik Becker og hans kollegaer planlagt et samarbejde med Røde Kors, hvor man afprøver, om akutte patienter med alkoholproblemer, som ikke er motiverede for at nedsætte eller stoppe deres alkoholforbrug, vil have gavn af en social relation tilbudt af frivillige fra Røde Kors. 

På hospitalerne har man en unik mulighed for at komme i kontakt med patienter med alkoholproblemer, som delvist kan skyldes ensomhed.  De frivillige uddannes til opgaven hos Røde Kors, og man matcher den alkoholafhængige med en frivillig, så de har mest muligt til fælles.

Bedre livskvalitet kan nedsætte misbruget

Fokus er på at afhjælpe den alkoholafhængiges sociale problemer og ensomhed, og støtte ham eller hende i forhold til praktiske ting i hverdagen, fx at kontakte myndighederne eller huske at møde op til behandling på hospitalet. Målet er, at misbrugerne får en bedre livskvalitet, og at deres behov for alkohol derigennem bliver mindre.

Projektet er et lodtrækningsstudie, hvor man sammenligner to grupper af mennesker, som er svært afhængige af alkohol. Den ene gruppe får tilbudt den frivillige indsats via Røde Kors, og den anden det almindelige tilbud i form af en kort samtale og en brochure med information om muligheden for behandling. Tidligere studier har vist, at et tilbud om en frivillig social kontakt som en brobygger kan have en positiv effekt på netop den svært afhængige målgruppe. 

Kontakt

Ulrik Becker, Gastroenheden.
Redaktør