Bedre patientforløb og inddragelse af patienten

Forskning i Klinisk Forskningsafdeling undersøger effekten af træning i hjemmet for at kunne udvikle bedre tiltag i den fremtidige behandling og give lægerne det bedste grundlag for at tilrettelægge behandlingen.​

Når en patient pga. slidgigt er kandidat til en knæoperation, vil kirurgen i samarbejde med patientens kommune tilbyde et 12 ugers træningsforløb. Her får patienten først instruktion i, hvordan man udfører  træningsøvelserne, og derefter skal patienten træne hjemme men ses til kontrol ca. hver 4. uge. 

”Shared decision making”

Efter de 12 uger med hjemmetræning vil en kirurg i fællesskab med patienten vurdere, hvad effekten af træningen har været, og om en operation er den bedste løsning. Kirurgen og patienten beslutter således i fællesskab, hvordan behandlingen skal forløbe, og både patienten, hospitalet og kommunen samarbejder om at tilrettelægge behandlingen.

Det bedste forløb for den enkelte patient

Forskerne indsamler patienternes erfaringer gennem interviews for at finde ud af, om træningen i hjemmet fungerer, så man evt. kan skride ind med andre tiltag for at kunne optimere behandlingen yderligere, hvis det er nødvendigt. 

Når man indsamler patienternes oplevelser og erfaringer, kan man udvikle bedre tiltag i den fremtidige behandling, og give lægerne det bedste grundlag for at tilrettelægge behandlingen.

På den måde kan man samarbejde om både ikke-kirurgiske behandlinger og operationer, så den enkelte patient oplever det bedst mulige forløb.  

Kontakt

Thomas Bandholm, Klinisk Forskningsafdeling.
Redaktør