Magnetisk resonans billeddannelse skal gøre os klogere på Multipel Sklerose

Forskere fra MR-forskningssektionen skal ved hjælp af Danmarks kraftigste MR-scanner undersøge hidtil usynlige skader i hjernen på patienter med multipel sklerose.

Multipel sklerose (MS) er en sygdom, hvor kroppens eget immunforsvar angriber hjernens celler. Sygdommen er kendetegnet ved skader i hjernens 'ledningsnet', kaldet hvid substans, som tydeligt kan ses på magnetisk resonans (MR) hjernescanninger. Det er dog langt fra samtlige patienters symptomer, der kan forklares alene på baggrund af skader fundet med konventionelle hjernescanningsmetoder.

Det nationale 7 tesla MR projekt

I 2015 blev de første billeder af hjernen taget med Danmarks eneste ultra-højfelts MR-scanner med en feltstyrke, der er over dobbelt så kraftig som de almindelige MR-scannere, der står på andre danske hospitaler. Scanneren gør det muligt at tage 3D-billeder af hjernen med en opløsning på helt ned til 0.5 mm. Dette giver en helt unik mulighed for at undersøge og forstå hjernen under sygdomme som for eksempel skizofreni, parkinsonisme og altså også multipel sklerose.

Skader i den grå substans

Det har længe været kendt, fra vævsprøver, at MS også påvirker hjernens yderste lag – den grå substans, men denne type af skade er utroligt svær at se på almindelige MR-billeder. Derfor er det stadig uvist hvor stor en indflydelse disse specifikke skader har på de symptomer den enkelte patient oplever.

Formålet med dette forskningsprojekt er at bruge 7 tesla MR-billeddannelse til at undersøge udbredelsen og betydningen af skader i hjernebarken, forårsaget af MS. Dette gør vi ved at teste patienternes finmotorik og følesans i hænderne  og efterfølgende kan vi sammenligne  med strukturelle og funktionelle billeder af hjernen optaget på 7T scanneren. På den måde kan vi begynde at forstå præcis hvad denne type af skade betyder for den enkelte patient. Målet er i sidste ende at kunne stille en tidligere og bedre diagnose af MS samt bedre at kunne forudsige, hvordan sygdommen vil udvikle sig for den enkelte patient.

Støtte

Projektet er støttet af Scleroseforeningen, og det nationale 7 tesla MR projekt er søttet af the John & Birthe Meyer foundation samt Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Involverede forskere

Mads Alexander Just Madsen, cand.scient., ph.d.-studerende, MR-Forskningssektionen, Hvidovre Hospital

Henrik Lundell, postdoc, MR-Forskningssektionen, Hvidovre Hospital

Kasper W. Andersen, postdoc, MR-forskningssektionen, Hvidovre Hospital

Finn Sellebjerg, overlæge, professor, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet

Morten Blinkenberg, overlæge, Dansk Multipel Sclerose Center

Hartwig Siebner, overlæge, professor i præcisionsmedicin, forskningsleder, MR-forskningssektionen, Hvidovre Hospital

Redaktør