Magnetisk resonans billeddannelse kan gøre os klogere på Multipel Sklerose

Forskere fra MR-forskningssektionen har ved hjælp af Danmarks kraftigste MR-scanner undersøgt hidtil usynlige skader i hjernen på patienter med multipel sklerose.

Multipel sklerose (MS) er en sygdom, hvor kroppens eget immunforsvar angriber hjernens celler. Sygdommen er kendetegnet ved skader i hjernens 'ledningsnet', kaldet hvid substans, som tydeligt kan ses på magnetisk resonans (MR) hjernescanninger. Det er dog langt fra samtlige patienters symptomer, der kan forklares alene på baggrund af skader fundet med konventionelle hjernescanningsmetoder.

Det nationale 7 tesla MR projekt

I 2015 blev de første billeder af hjernen taget med Danmarks eneste ultra-højfelts MR-scanner med en feltstyrke, der er over dobbelt så kraftig som de almindelige MR-scannere, der står på andre danske hospitaler. Scanneren gør det muligt at tage 3D-billeder af hjernen med en opløsning på helt ned til 0.5 mm. Det giver en unik mulighed for at undersøge og forstå hjernen under sygdomme som for eksempel skizofreni, parkinsonisme og altså også multipel sklerose.

Skader i den grå substans

Det har længe været kendt, fra vævsprøver, at MS også påvirker hjernens yderste lag – hjernebarken, men denne type af skade er utroligt svær at se på almindelige MR-billeder. Derfor er det stadig uvist hvor stor en indflydelse disse specifikke skader har på de symptomer den enkelte patient oplever. 

I dette forskningsprojekt har forskere på Hvidovre Hospital brugt 7 tesla MR-billeddannelse til at undersøge udbredelsen og betydningen af skader i hjernebarken, forårsaget af MS. Ved at sammenligne patienters finmotorik og følesans i hænderne med placeringen af skader i hjernebarken har forskerne vist at selv meget små skader har en stor betydning for de symptomer som patienterne udvikler. Eftersom disse skader ikke er synlige på kliniske rutinescanninger er denne opdagelse enormt vigtig og kan give et forbedret indblik i sygdomsaktiviteten hos den enkelte patient. Derudover er der også meget der tyder på at visualisering af skader i hjernebarken kan bidrage til tidligere diagnose af sygdommen og til bedre at kunne forudsige individuelle sygdomsforløb. Disse resultater er netop blevet publiceret i det yderst anderkendte videnskabelige tidsskrift Brain.

Forskerne arbejder nu på at eftervise disse resultater i en anden patientgruppe, samt at få et dybere indblik i hvorfor netop disse skader betyder så meget for sygdomsforløbet.

Støtte

Projektet er støttet af Scleroseforeningen, Danmarks Frie Forskningsfond og Lundbeck Fonden. Det nationale 7 tesla MR-projekt er støttet af the John & Birthe Meyer foundation samt Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 

Involverede forskere

Mads Alexander Just Madsen, postdoc, MR-forskningssektionen, Hvidovre Hospital

Vanessa Wiggermann, postdoc, MR-forskningssektionen, Hvidovre Hospital

Henrik Lundell, senior researcher​ MR-forskningssektionen, Hvidovre Hospital

Finn Sellebjerg, overlæge, professor, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet

Morten Blinkenberg, overlæge, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet

Hartwig Siebner, overlæge, professor i præcisionsmedicin, forskningsleder, MR-forskningssektionen, Hvidovre Hospital
Redaktør