Bekæmpelse af MRSA-bakterier

​Forskning i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling har bidraget til at gøre det muligt at typebestemme MRSA-bakterien og derved opspore dens smitteveje.

MRSA er en stafylokok-bakterie, som er modstandsdygtig overfor almindelige penicilliner og andre antibiotika. MRSA smitter mellem mennesker, og  husdyr-MRSA udgør her et problem, da næsten alle svinebesætninger er smittet, og herfra smittes de der arbejder i staldene, og smitten bringes ud i samfundet. Det kan være alvorligt at blive syg af MRSA, fordi bakterien generelt er svær at slå ned med antibiotika.

Mange mennesker, der smittes med MRSA har haft bakterien med hjem efter ophold i udlandet udenfor Europa.  Jo tættere kontakt man har haft med lokalbefolkningen, jo større er risikoen for at blive smittebærer. Derfor er almindelige turister statistisk set mindre udsat, end fx en person, der besøger sin familie i udlandet og bor sammen med dem under opholdet. 

Typer og smitteveje

Forskningen i MRSA har gjort det muligt at typebestemme MRSA-bakterien og derved opspore dens smitteveje. I bakteriens arvemateriale ligger der koder, der kan fortælle, om den er beslægtet med andre MRSA-bakterier, og på den måde kan man spore smittevejen. Fx kan et udbrud af MRSA på ét hospital spores tilbage til en patient, der har taget bakterien med sig fra udlandet eller et andet hospital. Med den information kan man bedre inddæmme et udbrud og tage forholdsregler for at stoppe smitten.

Forbruget af antibiotika skal begrænses

MRSA-bakterien kan bekæmpes, ved at man nedsætter forbruget af antibiotika både i befolkningen og i landbruget. Det er det store forbrug af antibiotika, der gør bakterien resistent og dermed fremmer dens udbredelse. Målet i Danmark frem til 2020 er at nedsætte forbruget af antibiotika med 24 pct.

Kontakt

Henrik Westh, Klinisk Mikrobiologisk AfdelingRedaktør