Overvågning af kredsløbet hos patienter med brækket hofte

Forskerne på Anæstesiologisk Afdeling arbejder på en ny metode, der kan overvåge patienternes kredsløb.

Det er typisk ældre mennesker, der bliver indlagt med brækket hofte. Ofte er de svagelige, og det giver en høj risiko for komplikationer i forbindelse med operationen.

Når en ældre borger falder og brækker hoften, fører det ofte til et stort blodtab. Det giver lavt blodtryk og dermed dårlig blodtilførsel til vævet, fx hjertet, tarmen og hjernen, og det kan blive kritisk for patienten.

Hvis man er i stand til at overvåge kredsløbet, kan man bedre styre processen omkring operationen og derved nedsætte risikoen for, at patienten får komplikationer.

Hidtil har de metoder, man kan bruge til at overvåge kredsløbet været meget dyre, og de har været forbeholdt blandt andet patienter, der skal have en bypassoperation.

Forskerne på Anæstesiologisk Afdeling arbejder derfor på en ny metode, der kan overvåge patienternes kredsløb. Den går ud på at måle blodgennemstrømningen via en fingerklemme, som i forvejen bruges til at måle iltprocenten i blodet.

Metoden viser, om kredsløbet er ved at blive for svagt og langsomt. Det kræver dog yderligere forskning, før metoden kan tages i brug i forbindelse med operationer.

Redaktør