Skrøbelighed og akut mave-tarm-kirurgi

​I Anæstesiologisk Afdeling arbejder forskerne med at vurdere, hvor skrøbelig patienten er inden en operation, hvilet giver mulighed for mere præcist at vurdere den risiko, der er forbundet med operationen.

Der bliver stadig flere ældre mennesker i både Danmark og resten af den vestlige verden, og det resulterer i en betydeligt øget andel af ældre patienter, der skal have foretaget akut mave-tarm-kirurgi.

Ældre patienter har større risiko for at få komplikationer efter en operation. Det skyldes ofte, at de på grund af deres alder er mere skrøbelige end yngre patienter.

Flere forhold har indflydelse på, at en ældre patient bliver skrøbelig. Det kan fx være, at patienten fejler flere ting på samme tid, at patienten har et lavt funktionsniveau enten fysisk eller mentalt, eller at patienten ikke får tilstrækkeligt eller det rigtige at spise.

Forskningsresultater viser, at hvis lægerne undersøger, hvor skrøbelig patienten er inden operationen, giver det dem mulighed for meget mere præcist at vurdere den risiko, der er forbundet med operationen.

Forskerne undersøger derfor nu, om man i fremtiden, som en fast del af proceduren, skal undersøge patienternes grad af skrøbelighed, inden de gennemgår en akut mave-tarm-operation. Derved kan man måske nedsætte den risiko, som den skrøbelig patient udsættes for i forbindelse med operationen.

Redaktør