Organisering

Forskningen på Amager og Hvidovre Hospital er organiseret igennem samarbejder, råd og udvalg​.

​Klinisk Forskningscenter​

​Klinisk Forskningscenter har til opgave at fremme forskningen på Amager og Hvidovre Hospital.

GUF - Gruppen af Unge Forskere 

GUF er hospitalets netværk for ph.d.- studerende og unge forskere. Siden er på engelsk.

Det Molekylærbiologiske Samarbejde 

Fire afdelinger samt Klinisk Forskningscenter tilbyder rådgivning og stiller faciliteter til rådighed for alle interesserede forskere på hospitalet. 
Siden er på engelsk.​

Forskningsansvarlige i de kliniske og parakliniske afdelinger​ 

Hver klinisk afdeling har en forskningsansvarlig. Deres rolle er at koordinere og fremme forskning i deres afdeling, samt at sikre at afdelingen følger hospitalets forskningspolitik og aktiviteter. Siden er på engelsk. 

Forskn​​ingsrådet ​​​

Forskningsrådet rådgiver hospitalets ledelse på forskningsområdet.​ Siden er på engelsk.​ ​
Redaktør