​​

Forretningsudvalget under Forskningsrådet

AHHs Forretningsudvalg under Forskningsrådet er et rådgivende og udviklende udvalg for Forskningsrådet i spørgsmål, der vedrører sundhedsforskning.  

Forretningsudvalgets formål

At repræsentere bredden i AHHs forskningsstrategi og dens indsatsområder:
 • Forskning til gavn for de mange med kroniske lidelser
 • Forskning i akutte patientforløb
 • Forsknings og innovation tæt på klinikken   

Eksempler på emner for udvalgets arbejde

 • Udvikling af hospitalets forskningsstrategi 
 • Forberedelse af og opfølgning på Forskningsrådets dagsordener
 • Rådgivning ift. aktuelle og strategiske forskningsemner 
 • Bidrage til planlægning af hospitalets årlige Forskningsdag  

Tidsplan

Udvalget ​holder møde i januar, marts, maj, september og november forskudt af Forskningsrådets møder.

Sammensætning

Forretningsudvalgets tre faste medlemmer: 
 • Forskningschef Ove Andersen
 • Koordinerende professor Thomas Benfield
 • Professor Ingrid Poulsen med særligt ansvar for udvikling af sygeplejeforskningen
Fem medlemmer fra hospitalets Forskningsråd, som udpeges for to år af gangen af hospitalets direktion:
 • Forperson for Gruppen af Unge Forskere, GUF: Hashmat Sayed Zohori Bahrami​
 • Professor Henriette Svarre Nielsen
 • Professor Søren Møller
 • Professor Thomas Bandholm
 • Professor​ Nicolai Bang Foss
Redaktør