Forretningsudvalget under Forskningsrådet

​Forskning er med til at drive udviklingen på Amager og Hvidovre Hospital til gavn for patienterne. ​AHHs Forretningsudvalg under Forskningsrådet fungerer som et rådgivende og udviklende udvalg for Forskningsrådet i spørgsmål, der vedrører sundhedsforskning.  

Forretningsudvalgets formål

Formålet er at repræsentere bredden i AHHs forskningsstrategi og dens indsatsområder:
 • Forskning til gavn for de mange med kroniske lidelser
 • Forskning i akutte patientforløb
 • Forsknings og innovation tæt på klinikken   

Eksempler på emner for udvalgets arbejde

 • Udvikling af hospitalets forskningsstrategi 
 • Forberedelse af og opfølgning på Forskningsrådets dagsordener
 • Rådgivning af Klinisk Forskningsafdeling om aktuelle og strategiske  forskningsemner 
 • Planlægge hospitalets årlige Forskningsdag  

Tidsplan

Udvalget ​holder møde i januar, marts, maj, september og november forskudt af Forskningsrådets møder.

Sammensætning

Forretningsudvalgets tre faste medlemmer: 
 • Forskningschef Ove Andersen
 • Koordinerende professor Flemming Bendtsen
 • Professor Ingrid Poulsen med særligt ansvar for udvikling af sygeplejeforskningen
Fem medlemmer fra hospitalets Forskningsråd, som udpeges for to år af gangen af hospitalets direktion:
 • Formand for Gruppen af Unge Forskere, GUF: Hashmat Sayed Zohori Bahrami​
 • Professor Henriette Svarre Nielsen
 • Professor Søren Møller
 • Professor Thomas Bandholm
 • Professor​ Thomas Benfield
Redaktør