Forskningsrådet

Forskningsrådet rådgiver hospitalets direktion og forskningschef i forskningsfaglige og organisatoriske forhold, herunder hospitalets forskningsstrategi og universitetsfunktion.

Forskningsrådet er er sammensat af hospitalets professorer og afdelingernes forskningsansvarlige, samt vicedirektøren med ansvar for forskning, repræsentanter for sygeplejeforskningen og formanden for gruppen af unge forskere (GUF). 

Hospitalets forskningschef udgør rådets formandskab, og Klinisk Forskningsafdeling fungerer som sekretariat for rådet. 

Forskningsrådet har nedsat et forretningsudvalg, som har til opgave at sikre Forskningsrådets indflydelse på forskningens vilkår på hospitalet gennem en styrket dialog med afdelingsledelserne og ved at arbejde for øget forskningsfagligt samarbejde imellem specialer og faggrupper. 

Forskningsrådet mødes 6-7 gange årligt.

Professorer i forskningsrådet

 • Bandholm, Thomas – Klinisk Forskningsafdeling, Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling

 • Bendtsen, Flemming – Gastroenheden

 • Benfield, Thomas – Infektionsmedicinsk Afdeling

 • Boraxbekk, Carl-Johan - Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed – MR-Forskning

 • Brødsgaard, Anne - Børne– og Ungeafdelingen

 • Bukh, Jens - Infektionsmedicinsk Afdeling

 • Gluud, Lise Lotte - Gastroenheden

 • Cortes, Dina – Børne- og Ungeafdelingen

 • Foss, Nicolai Bang – Anæstesiafdelingen

 • Gottwein, Judith - Infektionsmedicinsk Afdeling

 • Hölmich, Per – Ortopædkirurgisk Afdeling

 • Jeppesen, Jørgen Lykke – Medicinsk Afdeling, Glostrup

 • Jørgensen, Henrik – Klinisk Biokemisk Afdeling

 • Krebs, Lone - Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

 • Madsbad, Sten - Medicinsk Enhed

 • Møller, Søren -  Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed - Klin. Fysiologisk og Nuklearmed. Sektion

 • Nielsen, Hans Jørgen - Gastroenheden

 • Nielsen, Henriette Svarre - Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

 • Nilbert, Mef - Klinisk Forskningsafdeling

 • Siebner, Hartwig - Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed – MR-Forskning

 • Thielscher, Axel - Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed – MR-Forskning  

 • Thorborg, Kristian - Ortopædkirurgisk Afdeling

 • Troelsen, Anders – Ortopædkirurgisk Afdeling

 • Ulrik, Charlotte Suppli – Medicinsk Enhed

 • Weis, Nina, Infektionsmedicinsk Afdeling

 • Westh, Henrik - Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Andre afdelings- og enhedsrepræsentanter

 • Andresen, Linda – stabschef, Klinisk Forskningsafdeling

 • Bonde, Jesper Hansen – seniorforsker, Patologiafdelingen

 • Hendel, Jakob – vicedirektør

 • Hove, Jens Dahlgaard – overlæge, Medicinsk Enhed

 • Jensen, Frank Krieger – overlæge, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Røntgen Sektion

 • Munck, Catherine – oversygeplejerske, Oversygeplejerskerådet

 • Nielsen, Tina Holm - vicedirektør

 • Poulsen, Ingrid – forskningsfaglig leder, sygeplejeforskning

 • Prosberg, Michelle Vernstrøm - Gruppen af Unge Forskere

 • Worm, Dorte - overlæge, Medicinsk Afdeling, Amager

Formandskab

 • Andersen, Ove – Forskningschef, professor

Redaktør