Forskningsrådet

Forskningsrådet rådgiver hospitalets direktion og forskningschef i forskningsfaglige og organisatoriske forhold, herunder hospitalets forskningsstrategi og universitetsfunktion.

Forskningsrådet er er sammensat af hospitalets professorer og afdelingernes forskningsansvarlige, samt vicedirektøren med ansvar for forskning, repræsentanter for sygeplejeforskningen og formanden for gruppen af unge forskere (GUF). 

Hospitalets forskningschef udgør rådets formandskab, og Klinisk Forskningscenter fungerer som sekretariat for rådet. 

Forskningsrådet har nedsat et forretningsudvalg, som har til opgave at sikre Forskningsrådets indflydelse på forskningens vilkår på hospitalet gennem en styrket dialog med afdelingsledelserne og ved at arbejde for øget forskningsfagligt samarbejde imellem specialer og faggrupper. 

Forskningsrådet mødes 6-7 gange årligt.

Professorer i forskningsrådet

 • Bandholm, Thomas – Klinisk Forskningscenter, Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling
 • Bendtsen, Flemming – Gastroenheden
 • Becker, Ulrik – Gastroenheden
 • Benfield, Thomas – Infektionsmedicinsk Afdeling
 • Bisgaard, Thue - Gastroenheden
 • Boraxbekk, Carl-Johan - Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed – MR-Forskning
 • Bukh, Jens - Infektionsmedicinsk Afdeling
 • Cortes, Dina – Børneafdelingen
 • Hölmich, Per – Ortopædkirurgisk Afdeling
 • Jeppesen, Jørgen Lykke – Medicinsk Afdeling, Glostrup
 • Jørgensen, Henrik – Klinisk Biokemisk Afdeling
 • Madsbad, Sten - Medicinsk Enhed
 • Møller, Søren -  Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed - Klin. Fysiologisk og Nuklearmed. Sektion
 • Nielsen, Hans Jørgen - Gastroenheden
 • Siebner, Hartwig - Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed – MR-Forskning
 • Troelsen, Anders – Ortopædkirurgisk Afdeling
 • Ulrik, Charlotte Suppli – Medicinsk Enhed
 • Westh, Henrik - Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Andre afdelings- og enhedsrepræsentanter

 • Andresen, Linda – stabschef, Klinisk Forskningscenter
 • Foss, Nicolai Bang – overlæge, Anæstesiafdelingen
 • Bonde, Jesper Hansen – seniorforsker, Patologiafdelingen
 • Hove, Jens Dahlgaard – overlæge, Medicinsk Enhed
 • Jørgensen, Finn Stener – overlæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
 • Munck, Catherine – oversygeplejerske, Oversygeplejerskerådet
 • Nørholm, Vibeke – forskningskonsulent, sygeplejeforskning
 • Prosberg, Michelle Vernstrøm - Gruppen af Unge Forskere
 • Smith, Else – vicedirektør
 • Ulriksen, Peter Sommer – overlæge, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Røntgen Sektion
 • Worm, Dorte - overlæge, Medicinsk Afdeling, Amager

Formandskab

 • Andersen, Ove – Forskningschef, professor

Redaktør