Jordemoder - klinisk undervisning

Når du uddanner dig til jordemoder, skal du have klinisk undervisning, det kalder vi også at være i klinisk praktik. Her lærer du at udføre graviditetsundersøgelser, yde fødselshjælp og give barselsomsorg i praksis.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​FOTO: Jordemoderstuderende i læringssituation.

​​I den kliniske praktik omsætter du teori til praksis 

Uddannelsen til jordemoder er en blanding af undervisning på dit uddannelsessted og perioder i klinisk praktik på en afdeling på et hospital i Region Hovedstaden.

Da du er i klinisk praktik i 50% af uddannelsen, betyder det, at du får meget praktisk træning i selv at udføre opgaver i klinikken for og med gravide, fødende og deres familier. Det giver dig særligt gode læringsbetingelser, når du får lov til at bruge din teori i praksis. 

I den kliniske praktik lærer du ved fx at: ​

 • udføre graviditetsundersøgelser
 • varetage fødsler
 • suturere kvinden efter fødslen 
 • administrere medicin fx smertelindrende medicin 
 • lave børneundersøgelser
 • vejlede om barselspleje og amning
 • afholde fødselsforberedelser og efterfødselssamtaler. 

Du udfører opgaverne under vejledning fra erfarne jordemødre og kliniske undervisere eller vejledere. 

Varighed af den kliniske praktik

Du skal i klinisk praktik 7 gange i løbet af din uddannelse. Du skal have klinisk undervisning i 30 timer om ugen. Det er forskelligt fra semester til semester, hvor mange uger forløbet varer.

Klinisk praktik i forskellige afdelinger

I den kliniske praktik stifter du kendskab med nogle af de afdelinger, som jordemødre kan arbejde på: 

 • Fødeafdelinger
 • Jordemoderkonsultationer
 • Barselsafsnit
 • Svangreambulatorier
 • Akutmodtagelser for gravide
 • Gynækologiske afsnit
 • Neonatalafdelinger.

Du kan komme i klinisk praktik på alle hospitaler i regionen. Det er dit uddannelsessted, der hjælper dig til at søge klinisk praktik.


"I mit klinikophold har jeg lært, at der er mange måder at være jordemoder på, som alle sammen er rigtige på hver sin måde." 
Phillipa Amahlie Mathorne, Jordemoderstuderende, 2.semester ​​

Uddannelsen til jordemoder er en professionsbacheloruddannelse, der varer 3 ½ år. 
Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KOT), og studiet er SU-berettiget.

Læs mere om uddannelsen på UddannelsesGuidensUddaForkert stavet ordUddannelsesGuidens hjemmeside


Du får en god start på dit arbejdsliv med Graduateprogrammet for nyuddannede jordemødre 

Når du er færdiguddannet jordemoder, bliver du taget godt imod på dit nye arbejde på et af Region Hovedstadens hospitaler. For at give dig en tryg og ordentlig start på dit arbejdsliv som jordemoder, bliver du som nyuddannet en del af et graduateprogram. Her får du blandt andet en fast mentor -og supervisionsordning, spændende uddannelsesdage og et netværk med andre nyuddannede jordemødre. Programmet sikrer, at alle nyuddannede jordemødre får samme gode introduktion ​på tværs af hospitalerne, og afdelingernes egne introprogrammer sørger, for at du lærer din nye arbejdsplads og nære kolleger at kende. 

Læs mere om Region Hovedstadens Graduateprogram for nyuddannede jordemødre​

Du er en vigtig del af starten på livet som forælder

Som jordemoder har du mange forskellige opgaver med den gravide kvinde i centrum. Du holder samtaler med den gravide kvinde og hendes partner. Og du følger udviklingen af graviditeten og barnet og holder øje med at graviditeten forløber, som den skal. Hvis graviditeten ikke forløber, som den skal, er det også dig, der står ved forældrenes side og vejleder og støtter dem. Hvis graviditeten og fødslen er normal og uden komplikationer, varetager du hele fødslen selvstændigt. 

Jordemødres særlige kompetencer

En fødsel kan være en skrøbelig situation for kvinden og i nogle tilfælde for begge forældre. Det kræver af dig som jordemoder, at du har en vis robusthed, tålmodighed og empati til at hjælpe og vejlede familierne bedst muligt.

Når du varetager en fødsel, skal du kunne arbejdet selvstændigt, have overblik og handle resolut og roligt i alle situationer. Det gælder uanset, om du arbejder med den fødende kvinde alene, eller hvis du har brug for at tilkalde et team af andre sundhedsprofessionelle.  Du arbejder ofte tæt sammen med andre faggrupper især fødselslæger, narkoselæger, børnelæger, SOSU-assistenter, sygeplejersker og sundhedsplejersker. 

Jobmuligheder som jordemoder

Der er gode jobmuligheder for uddannede jordemødre på hospitalerne i Region Hovedstaden. 

Du kan altid se aktuelle ledige stillinger i Region Hovedstaden på regionens hjemmeside


Tag en diplom-, master eller kandidatuddannelse

Som jordemoder kan du videreuddanne dig ved at tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse enten inden for jordemodervidenskaben eller på andre områder. 

Læs mere om dine fremtidsmuligheder på  UddannelsesGuidens hjemmeside

Få kompetenceudvikling som ansat jordemoder i Region Hovedstaden

Når du er jordemoder på et hospital i Region Hovedstaden, har du gode muligheder for hele tiden at dygtiggøre dig til dit fag og få indblik i nyeste evidensbaseret viden på området. Du kan både styrke dine personlige kompetencer, men du har også mulighed for teamtræning fx på tværs af faggrupper eller sektorer. 

Læs mere om dine muligheder for karriere og kompetenceudvikling i Region Hovedstaden 


 Spørgsmål om klinisk undervisning i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden​
Center for HR og Uddannelse​​

Uddannelseskonsulent 
Rikke Steimle Bodenhoff
Redaktør