Radiograf - klinisk undervisning

​Som en del af uddannelsen til radiograf skal du have klinisk undervisning, det kalder vi også at være i klinisk praktik. Her lærer du at udføre skanninger, gennemlysning, nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi i praksis.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​FOTO: To radiografstuderende i læringssituation.

​I den kliniske praktik omsætter du teori til praksis 

Uddannelsen til radiograf er en kombination af undervisning på dit uddannelsessted og perioder i klinisk praktik på en afdeling på et hospital i Region Hovedstaden.

Da du er i klinisk praktik i en stor del af din uddannelse, betyder det, at du får meget praktisk træning i selv at udføre skanninger, undersøgelser og behandlinger. Det giver dig særligt gode læringsbetingelser, når du får lov til at bruge din teori i praksis. 

I den kliniske praktik lærer du fx at udføre: 

  • røntgenundersøgelser af fx knogler, hjerte og lunger 
  • CT-, MR-, og ultralydsskanninger
  • gennemlysning
  • nuklearmedicinske undersøgelser 
  • stråleterapi.

Du udfører opgaverne under vejledning fra erfarne kolleger og kliniske undervisere eller vejledere. 

Varighed af den kliniske praktik

Du skal i klinisk praktik 7 gange i løbet af din uddannelse. Længden på den kliniske praktik er forskellig fra semester til semester. Men hvert klinikophold er på mindst 30 timer om ugen.

Klinisk praktik inden for 3 studieretninger

Du kommer i klinisk praktik på en afdeling, der er specialiseret i en af 3 studieretninger:

  • Radiologisk billeddiagnostik
  • Stråleterapi.
  • Nuklearmedicinsk billeddiagnostik. 

Du kan komme i klinisk praktik på alle hospitaler i regionen. I starten foregår det meste af den kliniske praktik på en radiologisk afdeling, men på 5. og 6. semester er du i praktik inden for én af de 3 specialeretninger. 

Det er dit uddannelsessted, der finder en praktikplads til dig.
"Den måde, man lærer at kommunikere med patienter på, er noget, man ikke kan læse sig til på skolen." 
Phi Tien Ly, radiografstuderende, 6. semester​​

​​

Uddannelsen til radiograf er en professionsbacheloruddannelse, der varer 3 ½ år. 

Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KOT), og studiet er SU-berettiget.

Læs mere om uddannelsen på UddannelsesGuidens hjemmeside​


​Billeddiagnostikken er et vigtigt redskab til at stille diagnoser

Som radiograf arbejder du typisk på et hospital og har ansvar for at udføre mange forskellige slags undersøgelser og behandlinger. Du laver både almindelige røntgenundersøgelser af fx knogler, hjerte og lunger og mere komplekse undersøgelser og behandlinger som CT-, MR-, og ultralydsskanning, gennemlysning, nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

Dine billeddiagnostiske undersøgelser er ofte med til at lægen kan stille eller udelukke diagnoser. Fx kan du udføre røntgenbilleder, der er med til at vurdere, om der er brud på knogler, eller CT-scanninger, der viser, om der er en blodprop i hjernen. 

Du vil også lave MR-skanninger af cancerpatienter for at få viden om udbredelse af kræft eller for at følge resultat af behandlingstiltag. 

Radiografers særlige kompetencer

Når du arbejder som radiograf kommer du i kontakt med mange forskellige mennesker. Du kommer fysisk tæt på patienterne, fx når du hjælper dem til rette på lejet. Alt efter dit speciale vil dine patienter også have forskellige former for sygdomme eller tilstande. Det kræver af dig, at du er i stand til at kommunikere med alle typer af mennesker, vise dem respekt og er parat til at yde dem den nødvendige omsorg.  

Jobmuligheder som radiograf

Der er gode jobmuligheder for uddannede radiografer på hospitalerne i Region Hovedstaden. 

Du kan altid se aktuelle ledige stillinger i Region Hovedstaden på regionens hjemmeside​​​


​Tag en diplom-, master eller kandidatuddannelse

Som radiograf kan du videreuddanne dig ved at tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse enten inden for jordemodervidenskaben eller på andre områder. 

Læs mere om dine fremtidsmuligheder på  UddannelsesGuidens hjemmeside​

Få kompetenceudvikling som ansat radiograf i Region Hovedstaden

Når du er radiograf på et hospital i Region Hovedstaden, har du gode muligheder for hele tiden at dygtiggøre dig til dit fag og få indblik i nyeste evidensbaseret viden på området. Du kan både styrke dine personlige kompetencer, men du har også mulighed for teamtræning fx på tværs af faggrupper. 

Læs mere om dine muligheder for karriere og kompetenceudvikling i Region Hovedstaden ​​


 Spørgsmål om klinisk undervisning i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden​
Center for HR og Uddannelse​​

Uddannelseskonsulent 
Christina Østergaard​


Redaktør