Forskning i klinisk sygepleje

​På Amager og Hvidovre Hospital ønsker vi at udvikle en forskningskultur, hvor arbejdet med forskning, udvikling og kvalitet indgår i den daglige evidensbaserede sygeplejefagligepraksis.

 Vil du forske?

Sygeplejersker, der har taget en kandidateksamen, og som ønsker at beskæftige sig med forskning, kan kontakte forskningskonsulent Vibeke Nørholm, Klinisk Forskningsafdeling,  vibeke.noerholm@regionh.dk.

Strategisk pulje til forskning i sygepleje

Direktionen på Amager og Hvidovre Hospital ønsker at understøtte forskning i klinisk sygepleje, og har derfor afsat 1 mill. kr. årligt til finansiering af forskningsprojekter.​ Puljen er målrettet sygeplejersker på Amager og Hvidovre Hospital 2015-2020​​​.

Netværk for ph.d. studerende sygeplejersker

På Amager og Hvidovre Hospital har vi et netværk for ph.d.-studerende sygeplejersker. Netværket har til formål at dele relevant viden og sikre  sammenhæng mellem strategi, ledelse og forskning.

Redaktør