Forskning i klinisk sygepleje

​På Amager og Hvidovre Hospital ønsker vi at udvikle en forskningskultur, hvor arbejdet med forskning, udvikling og kvalitet indgår i den daglige evidensbaserede sygeplejefagligepraksis.

 Vil du forske?

Sygeplejersker, der har taget en kandidateksamen, og som ønsker at beskæftige sig med forskning, kan kontakte faglig leder af sygeplejeforskningen, Ingrid Poulsen, Klinisk Forskningsafdeling,  ingrid.poulsen@regionh.dk.

Netværk for ph.d. studerende sygeplejersker

På Amager og Hvidovre Hospital har vi et netværk for ph.d.-studerende sygeplejersker. Netværket har til formål at dele relevant viden og sikre  sammenhæng mellem strategi, ledelse og forskning.

Redaktør