Indsatser i sygeplejen

​På Amager og Hvidovre Hospital arbejder vi med fire strategiske indsatsområder i sygeplejen: Rekruttering og fastholdelse, forskning i klinisk sygpleje, dokumentation i sygeplejen og grundlæggende sygpleje.

Rekruttering og fastholdelse

Vi arbejder kontinuerligt og ambitiøst med fastholdelse og rekruttering af kompetente medarbejdere.

Bliv sygeplejerske på Amager og Hvidovre Hospital

Nyuddannede sygeplejersker

Indsatsen målrettet nyuddannede sygeplejersker omfatter et kompetenceforløb, som udover deltagelse i "Start i sygeplejen" bl.a. indeholder en mentorordning, karrieresamtaler og løbende fokusgruppeinterview omkring oplevede betydningsfulde fastholdelsesfaktorer.

Stillingsstrukturer og karriereveje for sygeplejen

Stillingsstruktur og karriereveje er et nødvendigt element i udvikling af sygeplejen til gavn for vores patienter, samt for at fastholde og gøre bedst muligt brug af den mængde ressourcer, der er tilstede.

Nedenfor kan der ses flere mulige og anerkendte karriereveje samt stillingsstrukturer i organisationen.

Klik på billedet for større udgave

Læs mere om, hvordan vi arbejder med kompetenceudvikling for sygeplejersker på Amager og Hvidovre Hospital

Forskning i klinisk sygepleje

Vi arbejder med evidensbaseret og personcentreret sygeplejepraksis baseret på høj faglighed, forskning og en kontinuerlig forbedringskultur.

Læs mere om forskning i klinisk sygepleje på Amager og Hvidovre Hospital

Dokumentation i sygeplejen

Målet er, at der med udgangspunkt i den sygeplejefaglige referenceramme, udvikles og sikres en ensartet sygeplejefaglig dokumentation i SP, der omfatter alle perspektiver af sygeplejen

Grundlæggende sygepleje

Revideret tekst på vej.


Redaktør