Organisering af sygeplejen

​Sygeplejen på Amager og Hvidovre Hospital er organiseret i en række mødefora med forskellige temaer.

​Forum for afdelingssygeplejersker

Forum for kliniske sygeplejespecialister

Forum for kliniske sygeplejerspecialister medvirker til implementering af ny viden, sikrer  implementering af ensartede procedurer og arbejdsgange samt sikrer evidensbasering af sygeplejen på Amager og Hvidovre Hospital.

Forum for kliniske undervisere

Forum for kliniske undervisere har til formål at udvikle, planlægge og koordinere Amager og Hvidovre Hospitals kliniske uddannelsesforpligtelser indenfor de sygeplejefaglige grunduddannelser på tværs af specialer.

Forum for ledende oversygeplejersker

Forum for ledende oversygeplejersker sikrer samdrift og leder sygeplejefaglige
tiltag på tværs af specialer og hospitalerne på Amager og Hvidovre Hospital.  

Forum for sygeplejersker med forskerkompetencer

Forum for sygeplejersker med forskerkompetencer understøtter generering af ny viden og videndeler aktuelle forskningsprojekter.

Redaktør