Strategi for sygeplejen på Amager og Hvidovre Hospital

Det handler om liv på Amager og Hvidovre Hospital. Det handler om at give patienterne den bedst mulige pleje og behandling, og om at skabe det gode og udviklende arbejdsliv for medarbejderne.

Faglig ledelse er fundamentet for strategien, og de sygeplejefaglige ledere har frem mod 2022 et særligt ansvar for udviklingen af sygeplejen på følgende områder:

  • En evidensbaseret og personcentreret sygeplejepraksis baseret på høj faglighed, forskning og en kontinuerlig forbedringskultur.
  • En forandringsparat organisering som understøtter innovation og udvikling. Der er særligt fokus på den sygeplejefaglige indsats betydning for kvalitet og sammenhæng i patientforløbet, både i og mellem sektorer.
  • Et stærkt fokus på rekruttering, fastholdelse, uddannelse og kompetenceudvikling blandt sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Strategien for sygeplejen på Amager og Hvidovre Hospital tager afsæt i hospitalets overordnede strategi, "Det handler om Liv" (www.dethandleromliv.dk) og bygger på sygeplejeteoretikeren Suzie Kims teori:  "The Nature of Theoretical Thinking in Nursing".

Redaktør