Klinisk diætist

Uddannelsen til klinisk diætist er en toning på uddannelsen professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. Som klinisk diætist arbejder du med sammenhænge mellem sygdom og kost.

​​​​​​​

Diætistens​ opgaver

​Som klinisk diætist tilrettelægger du, i samarbejde med læger og sygeplejersker, behandlingsforløb for patienter med fx diabetes, spiseforstyrrelser, overvægt, hjertekarsygdomme og mavetarmsygdomme. Du vejleder om kost i forhold til specifikke sygdomme og kan også deltage i forskning på området. Du har en tæt kontakt med patienter og deres pårørende, da de ofte involveres i en evt. kostomlægning.

Uddanne​lsen

Uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed tager 3½ år. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

Job og videre​uddannelse

Ledigheden er lav hos kliniske diætister til trods for, at antallet af diætiststillinger er få.

Læs mere om uddannelsen her:

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannelser/ernaering-og-sundhed

Redaktør