FOTO: Træning i gastroskopi på et fantom.​​​​​​​​​

Kurser inden for kirurgiske færdigheder

Styrk dine kirurgiske færdigheder, lær nye metoder og få opfrisket kompetencer på Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES). Kurserne er for læger og sygeplejersker.​


Træn dine kompetencer inden for kirurgi

Find et kursus, der træner dine kirurgiske kompetencer uanset dit erfaringsgrundlag. 

CAMES tilbyder løbende kurser inden for kirurgiske færdigheder. 

Du finder alle aktuelle kurser og forløb på CAMES'​ hjemmeside​

Se et udvalg af kurserne​

Få træning i basale sutur- og knudeteknikker, og lær at udføre og assistere ved en lang række kirurgiske indgreb. ​​​


​Lær at anlægge pleuradræn, så du kan handle, når patienten har en ansamling af luft eller væske i pleurahulen, som kan være akut eller farligt på sigt. 

På kurset får du teoretisk viden om indikationer, kontraindikationer, komplikationer, teknikker og udstyr, og du træner anlæggelsen på et fantom under personlig vejledning af en specialist. ​​


​Lær at udføre en bronkoskopi, så du kan tage celle- og vævsprøver fra patientens lunger eller suge slim op igennem bronkoskopet.

På kurset får du teoretisk viden om indikationer, kontraindikationer, komplikationer, teknikker og udstyr, og du træner dine bronkoskopiske færdigheder i en simulator. ​


Lær at udføre en endobronkial ultralydsskanning, også kaldet EBUS, der gør det muligt at se trakea, bronkier og enkelte bronkioler hos patienten.​

På kurset får du teoretisk viden om indikationer, kontraindikationer, komplikationer, teknikker og udstyr, og du træner dine bronkoskopiske færdigheder i en simulator med vejledning fra en instruktør.​


Lær at lave FAST-skanninger, så du selvstændigt kan identificere fri væske i peritoneum og perikardiet hos patienten efter et traume.  

På kurset får du viden om indikationer og kontraindikationer, så du kan vurdere, om der er behov for at udfører FAST. Du træner FAST i en simulator og på en figurant, der spiller patient.  ​


Lær at lave ultralydsskanninger af lungerne og genkende tegn på patalogiske fund som fx B-linjer og interstitielt syndrom, effusion og pneumothorax.​

På kurset får du teoretisk og praktisk baggrundsviden inden for basal ultralydsdiagnostik, og du lærer om patologisk fund, teknikker og udstyr. Du træner ultralydsskanning af lungerne på en figurant, der spiller patient.  ​


​Lær at udføre gastroskopier, så du kan undersøge spiserør, mavesæk og tolvfingertarm, tage vævsprøver og lave små indgreb gennem gastroskopet.

På kurset får du teoretisk viden om indikationer, kontraindikationer, komplikationer, teknikker og udstyr, og du træner dine gastroskopiske færdigheder i en simulator med vejledning fra en instruktør. Du kan træne så længe, du har behov for det.​​


Lær at udføre operationer på patienter, der har fået et hoftebrud. 

På kurset får du teoretisk viden om indikationer, kontraindikationer, komplikationer, teknikker og udstyr. Du træner hoftefrakturkirurgi under vejledning af en specialist i 1 ½ time, og bagefter træner du i en simulator med vejledning af en instruktør så længe, du har behov for det.   ​​


Lær at udføre kikkertoperationer på patienter med skader og sygdom i knæledet. 

På kurset får du teoretisk viden om indikationer, kontraindikationer, komplikationer, teknikker og udstyr. Du træner knæatroskopi under vejledning af en specialist i 1 ½- 2 time, og bagefter træner du i en simulator med vejledning af en instruktør så længe, du har behov for det.   ​​


Lær at udføre kikkertundersøgelser på patienter med symptomer på sygdom i ende- og tyktarmen.

På kurset får du teoretisk viden om indikationer, kontraindikationer, komplikationer, teknikker og udstyr. Du træner koloskopi under vejledning af en specialist i 1 ½ time, og bagefter træner du i en simulator med vejledning af en instruktør så længe, du har behov for det.   ​​


Lær at udfører lumbalpunktur på voksne patienter. På kurset lærer du om patientkommunikation i situationen, lejring, samarbejde med din assistent og teknisk korrekt udførelse af proceduren. 

Du ser en video med proceduren og træner udførelsen af lumbalpunkturen på et fantom i form af en kunstig ryg under vejledning af en instruktør. ​​


Lær at udfører lumbalpunktur på børn i alle aldre herunder præmature. På kurset lærer du om patientkommunikation med forældrene, korrekt lejring, samarbejde med din assistent og teknisk korrekt udførelse af proceduren. 

Du træner lumbalpunktur under vejledning af en specialist i ½ time og træner udførelsen af lumbalpunkturen på et fantom i form af en kunstig ryg under vejledning af en instruktør. ​​


Lær at udføre nødtrakeotomier, så du kan handle, når patienter har obstruerede luftveje.

På kurset ser du en video med proceduren og træner udførelsen af nødtrakeotomien på et fantom i form af en kunstig hals under vejledning af en instruktør​.​


Lær at udføre transvaginale ultralydsskanninger på gravide og gynækologiske patienter. 

På kurset lærer du transvaginal ultralydsskanning under vejledning af en specialist i 2 time. Derefter træner du på et fantom i form af et kunstigt underliv under vejledning af en instruktør, så længe, du har behov for det. ​


Redaktør