Kursus i god vejledning af studerende og elever

​Bliv vejleder for studerende og elever, og vær med til at skabe et godt uddannelses- og læringsmiljø i klinik- eller praktikforløb. ​


​​D​in nye rolle som vejleder

På grundforløbet lærer du, hvordan du som vejleder understøtter god læring og skaber et godt lærings- og uddannelsesmiljø i din afdeling. Du bliver introduceret til rollen som vejleder og præsenteret for gode måder at samarbejde med studerende og elever. På kurset lærer du brugbare pædagogiske metoder og får kommunikative redskaber, som du kan bruge i læringssituationer.

Vær med til at løfte kvaliteten af uddannelse i regionen 

Som vejleder spiller du en stor rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Når du arbejder for at skabe gode uddannelsesforløb for studerende og elever, er du med til at sikre en god overgang mellem den teoretiske undervisning på uddannelsesinstitutionen og læringen i praksis. Du bidrager kort sagt til, at fremtidens personale i sundhedsvæsnet føler sig ordentligt klædt på og er trygge i den nye rolle på arbejdsmarkedet. 

Et godt klinik- eller praktikforløb har betydning for tiltrækning af nyuddannede medarbejdere

En god oplevelse i klinik- eller praktikperioden har betydning for, om studerende og elever har lyst til at søge job hos os, når de er færdige med deres uddannelse. Når du som vejleder arbejder for at styrke lærings- og uddannelsesmiljøet, medvirker du til at tiltrække nyuddannede medarbejdere, der enten selv har være i klinik- eller praktikophold, eller som har hørt godt om arbejdspladsens fra andre.    

Læs mere om tiltrækning af nyuddannede medarbejdere ved hjælp af et godt læringsmiljø i artiklen ”Employer branding starter med god vejledning af studerende.”

Integrér din nye viden i hverdagen

Du får mest ud af din uddannelse, hvis du bruger din nye viden aktivt i hverdagen. Derfor lægger vi stor vægt på at vejlede dig i, hvordan du kan bruge din teoretiske viden fra kurset i praksis.   

Vi anbefaler, at du sammen med din nærmeste leder laver en aftale om, hvordan du kan bruge din nye viden i hverdagen. På den måde sikrer I, at det, du lærer på kurset, kan understøtte det gode læringsmiljø på netop jeres arbejdsplads.

 Mulle Signe Nielsen fortæller om Grundforløb - at være vejleder

Varighed: 00:52 min.

Forkert stavet ordMulle Signe Nielsen fra Kompetenceudvikling i Region Hovedstaden fortæller om Grundforløb - at være vejleder. 

Målgrupperne for kurset er nye vejledere, vejledere der, er usikre på rollen samt erfarne vejledere med lyst til ny inspiration. 

På kurset arbejdes der med motivation, metoder til refleksion, feedback og læringsmiljøer.


​Målgruppe

Kurset er for alle ansatte i Region Hovedstaden, der arbejder med studerende, elever eller lærlinge. 

Kursets indhold og forløb

Kurset er en blanding af fælles undervisning, øvelser, onlineundervisning og træning i praksis.

Forløbet afsluttes med et erfaringsseminar, hvor du sammen med de andre kursister deler erfaringer med at tilrettelægge gode læringssituationer og vejlede studerende og elever.

Du får løbende inspiration til, hvordan du kan videreudvikle dine vejlederkompetencer undervejs og efter kurset.

Kursets varighed

3 dage med undervisning på hold og 3 halve dage med onlineundervisning fordelt over ca. 3 måneder.

Pris 

3.000 kroner.

Sted

Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 
2900 Hellerup

Læs mere om kurset

Læs flere detaljer om kurset på Kursusportalen


Sådan søger​ du 

Få din leders godkendelse til at deltage

I​nden du tilmelder dig, sk​al din leder godkende din deltagelse i kurset. Del evt. tilmeldingslinket, så din leder kan læse kursusbeskrivelsen.​​​

Tilmelding

Tilmeld dig kurset på ​Kursusportalen​​

Relaterede uddannelser og kurser

Læs om kurset i at facilitere interprofessionel læring og samarbejde mellem studerende og elever​​​​

Læs om kurset det svære samarbejde og vejledning af studerende og elever​

Gør vejledning til din karrierevej

Er du passioneret omkring vejledergerningen, kan du gøre det til din karrierevej ved at tage en efteruddannelse.​​

Hvis du er sundhedsfaglig professionsbachelor, kan du tage diplommodulet Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser på Københavns Professionshøjskole. Modulet er normeret til 10 ETCS.Hvis du er vejleder for social- og sundhedsassistenter eller social-og sundhedshjælpere kan du tage en basisuddannelse og herefter en række fokuserede kurser på SOSU H. 

Læs mere om uddannelsen til Praktikvejleder SOSU og PAU ved at søge på ”praktikvejlederkursus” på SOSU Hs hjemmeside ​Når du er vejleder for kontorelever, kan du tage kurser i vejledning via Komponent, der er kommunernes fælles udviklingscenter. 

Læs mere om Vejlederuddannelse - vejledning af kontorelever på Komponents hjemmeside​


Som lægesekretær eller sundhedsadministrativmedarbejder kan du videreuddanne dig til vejleder på Københavns Professionshøjskole eller via Komponent. 

På Københavns Professionshøjskole er modulet Pædagogik og kommunikation en del af akademiuddannelsen i sundhedspraksis. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt. Modulet er normeret til 10 ECTS, og er særligt rettet til vejledere for studerende på den sundhedsadministrative koordinatoruddannelse. 

På Komponent kan du tage Vejlederuddannelsen for vejledere på sundhedsområdet. Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Sundhedskommunomuddannelsen, eller du kan tage det som et enkelt kursus. Modulet er normeret til 10 ETCS. 

Læs mere om modulet Pædagogik og kommunikation på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside​

Læs mere om Vejlederuddannelsen for vejledere på sundhedsområdet på Komponents hjemmeside​


Redaktør