​​​​​FOTO: Mentor og mentee.

Kursus i mentorskab

Styrk din rolle som mentor, og bliv klædt på til at varetage opgaver inden for faglig udvikling, onboarding og trivsel på arbejdspladsen. ​


​​R​ollerne som mentor og mentee

Når du er mentor, indtager du rollen som den erfarne kollega, der hjælper din kollega godt i gang med det nye job eller med nye funktioner, og som sørger for at vedkomne inddrages i arbejdspladsens kultur og fællesskab Den kollega, du har ansvaret for at hjælpe, kalder vi for mentee.  


"De nyuddannede er klædt rigtig godt på teoretisk. Men ofte kan teorien ikke overføres direkte i praksis, og så kan de unge rammes af 'virkeligheden' og de udfordringer, den fører med sig. Her kan mere erfarne kolleger hjælpe som mentorer."
Bettina Friis Olsen, chefbioanalytiker, 
Klinisk Biokemisk Afdeling,​ Nordsjæl​​lands Hospital ​Få kompetencerne og metoderne til at arbejde med din mentorrolle

Med viden fra flere perspektiver styrker du dine kompetencer som mentor. Ved at forstå din egen rolle, din mentees perspektiv og arbejdspladsens kultur bliver du klædt på til at varetage mentorrollen bedst muligt.

Du lærer om:   

  • Fordele og udfordringer ved mentorskab som læringsmetode 

  • Betydningen af psykologisk tryghed for læring på arbejdspladsen 

  • Emner om læring på arbejdspladser som fx viden om organisationskultur 

  • Rollen som mentor og mentee 

  • Metoder til at reflektere over din egen tilgang til mentorrollen. 


"Man skal være meget bevidst om, at det ikke handler om én selv, men om den nye kollega." 

Radiograf og mentor Marianne Vas, Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital


​Lær at facilitere et godt forløb for din mentee

På kurser lærer du, hvordan du kan udfylde din rolle som mentor og skabe et lærende forløb for din mentee. Det gør du fx ved at:

  • forstå din mentees perspektiver og derved understøtte potentialer for udvikling

  • skabe lærende refleksionsprocesser for din mentee ved metoder som aktiv lytning, læringszoner og feedback.

Integrér din nye viden i hverdagen

Du får mest ud af kurset, hvis du bruger din nye viden aktivt i hverdagen. Derfor er det en god idé, at du før kurset, taler med din leder om, hvordan dine nye kompetencer kan anvendes i afdelingen.

Få at få din nye viden i spil, skal du efter kurset inddrage din nærmeste leder og kolleger i, hvordan I kan integrere din nye viden i jeres daglige arbejde. 

​Målgruppe

Du skal arbejde som sundhedsprofessionel, teknisk eller administrativ medarbejder for at deltage på kurset.

Kursets form 

Kurset er en blanding af undervisning og øvelser.

Cirka 2 måneder efter undervisningen er der 2,5 times online opfølgning. Her taler vi om, hvordan værktøjerne virker for dig og din afdeling i praksis.  

Kursets varighed

1 times introduktion for ledere og medarbejdere, 2 dages undervisning og 2,5 timers opfølgning. 

Pris for ansatte i Region Hovedstaden

2.400 kroner

Pris for øvrige deltagere

​​​4.430 kroner

Sted

Gentofte Hospital

2900 Hellerup

Læs mere om mentorskab

Læs flere detaljer om kurset på Kursusportalen

Læs artiklen Mentorskab gør onboarding til et fælles ansvar


​Sådan søger​ du 

Få din leders godkendelse til at deltage

I​nden du tilmelder dig, sk​al din leder godkende din deltagelse i kurset. Del evt. tilmeldingslinket, så din leder kan læse kursusbeskrivelsen.​​​

Tilmelding for ansatte i Region Hovedstaden

Tilmeld dig kurset på Kursusportalen​​

Tilmelding for ansatte i kommuner eller almen praksis

Tilmeld dig på Kursusportalen

Relaterede uddannelser og kurser

Læs om kurset i at facilitere interprofessionel læring og samarbejde mellem studerende og elever​​​

Læs om kurset for nyuddannede sygeplejersker - Godt på vej i sygeplejen​

Gør vejledning til din karrierevej

Er du passioneret omkring vejleder​gerningen, kan du gøre det til din karrierevej ved at tage en efteruddannelse.​​

Hvis du er sundhedsfaglig professionsbachelor, kan du tage diplommodulet Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser på Københavns Professionshøjskole. Modulet er normeret til 10 ETCS.


​Hvis du er vejleder for social- og sundhedsassistenter eller social-og sundhedshjælpere kan du tage en basisuddannelse og herefter en række fokuserede kurser på SOSU H. 

Læs mere om uddannelsen til Praktikvejleder SOSU og PAU ved at søge på ”praktikvejlederkursus” på SOSU Hs hjemmeside ​


Når du er vejleder for kontorelever, kan du tage kurser i vejledning via Komponent, der er kommunernes fælles udviklingscenter. 

Læs mere om Vejlederuddannelse - vejledning af kontorelever på Komponents hjemmeside​


Som lægesekretær eller sundhedsadministrativmedarbejder kan du videreuddanne dig til vejleder på Københavns Professionshøjskole eller via Komponent. 

På Københavns Professionshøjskole er modulet Pædagogik og kommunikation en del af akademiuddannelsen i sundhedspraksis. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt. Modulet er normeret til 10 ECTS, og er særligt rettet til vejledere for studerende på den sundhedsadministrative koordinatoruddannelse. 

På Komponent kan du tage Vejlederuddannelsen for vejledere på sundhedsområdet. Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Sundhedskommunomuddannelsen, eller du kan tage det som et enkelt kursus. Modulet er normeret til 10 ETCS. 

Læs mere om modulet Pædagogik og kommunikation på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside​

Læs mere om Vejlederuddannelsen for vejledere på sundhedsområdet på Komponents hjemmeside​


Redaktør