​​​​

Gruppeforløb om samarbejde og kommunikation på tværs af sektorer og faggrupper

​Skab bedre sammenhængende forløb for borgere og patienter. Bliv bedre til at samarbejde på tværs med e-læringskurset Virker samarbejdet.

Et godt samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper er vigtigt

Patienter og borgere har ofte forløb, der går på tværs af sektorer, og som involverer flere forskellige sundhedsprofessionelle faggrupper. Derfor er det vigtigt, at der er et godt og funktionelt samarbejdet mellem de sundhedsprofessionelle medarbejdere på tværs. På den måde sikrer vi i fællesskab, at patienter og borgere får et godt og sammenhængende forløb.

Lær, hvordan du kan bidrage til mere sammenhæng i borgeren eller patientens forløb 

På kurset får du generel og formel viden om det tværsektorielle samarbejde, som du kan bruge i dit daglige arbejde med at skabe bedre sammenhæng i borger- og patientforløb.

Kurset giver dig viden om:  

  • samarbejde omkring patienter med kroniske, medicinske og psykiske sygdomme på tværs af sektorer
  • aftaler, strategier og lovgrundlag i det tværsektorielle samarbejde
  • tværsektoriel kommunikation - også den digitale kommunikation
  • hvordan andre samarbejder og koordinerer tværfagligt i en tværorganisatorisk kontekst med fokus på patienter eller borgere
  • hvordan du kan skabe mere sammenhæng i borgerens forløb.

Tag kurset som en gruppe

Virker samarbejdet er et e-læringskursus, der lægger op til diskussion og sam​​tale om jeres hverdag og de måder, I arbejder på nu og i fremtiden. Derfor anbefaler vi, at I er flere kolleger, der tager kurset samtidig. På den måde kan I sparre med hinanden og inddrage jeres fælles erfaringer og oplevelser fra hverdagen både under og efter kurset.

Målgruppe

Du kan tage kurset, hvis du:

  • arbejder med patienter og borgere med forløb, der går på tværs af sektorer. Det kan fx være, at du er ansat et hospital, i psykiatrien, i en kommune eller i almen praksis
  • er underviser, klinisk vejleder, uddannelsesansvarlig eller praktikansvarlig for studerende eller elever fra de sundhedsprofessionelle uddannelser
  • er studerende eller elev fra en sundhedsprofessionel uddannelse. ​

Kursets form og indhold

E-læringskurset er i 4 moduler.

Modulerne består af film, animationer og refleksionsspørgsmål som tager udgangspunkt i situationer, som du kan genkende fra din egen hverdag.

Pris 

E-læringskurset er uden deltagerbetaling.​


Sådan søger du 

Få din leders godkendelse til at deltage

Inden du tilmelder dig, skal din leder godkende din deltagelse i kurset. Del evt. kursusbeskrivelsen med din leder.

Tilmelding for ansatte på hospitaler i Region Hovedstaden

Tilmelding for ansatte i kommuner, almen praksis eller andre regioner

Tilmeld dig kurset på Kursusportalen​

​Relaterede uddannelser og kurserRedaktør