​​​​​​​​​​

Gruppeforløb om tidlig opsporing af sygdom hos ældre borgere

​Vær med til at forebygge indlæggelser. Lær at observere og handle på tegn på sygdom hos ældre i hjemmeplejen og på plejehjem med e-læringskurset Virker hverdagen. Kurset er til SOSU-assistenter og hjælpere samt elever, studerende og undervisere.

​Din nye viden kan være med til at mindske antallet af indlæggelser

Du bliver bedre til systematisk at observere ændringer i tilstanden hos ældre borgere. Du lærer også, hvordan du skal handle på tegn på sygdom eller forvær​ring. Når du ved, hvad du skal holde øje med, og hvordan du skal reagere på det i tide, kan det forhindre, at borgeren bliver så dårlig, at han eller hun skal indlægges. 

Tag kurset som en gruppe

Virker hverdagen er et e-læringskursus, der lægger op til diskussion og samtale om jeres hverdag og de måder, I arbejder på nu og i fremtiden. Derfor anbefaler vi, at I er flere kolleger, der tager kurset samtidig. På den måde kan I sparre med hinanden og inddrage jeres fælles erfaringer og oplevelser fra hverdagen både under og efter kurset.


”E-læringskurset var meget let at gå til. 
Alle cases var situationer, vi kunne kende fra vores hverdag og ved at gennemgå dem sammen, fik vi god mulighed for a​t diskutere løsninger og reflektere over vores valg."

Vivian Friis Jonassen, specialsygeplejerske i borgernær sygepleje, Ældrecentret Nygårds plads, Brøndby Kommune​


Få et fælles sprog, og styrk samarbejdet med kollegerne

Dit samarbejde med kollegerne bliver stærkere, når I bruger de samme ord og begreber. Du og dine kolleger får et systematisk og fælles sprog, som I kan bruge i jeres dagligdag med borgerne, og når I skal dokumentere jeres arbejde.  

 Introduktion til e-læringskurset

Varighed: 2.28 min.

Videoen er en introduktion til e-læringsprogrammet "Virker Hverdagen".

Du bliver vist rundt i programmets brugerflade. Det inkluderer de fire borger-cases, som programmet består af, tema-hjulet med programmets 6 temaer.

​Dernæst vises et eksempel på en borger-case med borgeren Laurits. Her bliver man virtuelt vist rundt i hans lejlighed, så man kan se, hvordan e-læringskurset konkret foregår.

Videoen slutter af med at fortælle om nogle af de gevinster, du kan tænkes at få ud af at tage programmet. Programmets form skal give medarbejderen systematisk og helhedsorienteret måde at arbejde på. De kompetencer, som medarbejderen får ud af kurset, skal give bedre borgerforløb, da medarbejderen bliver bedre til at observere tegn på symptomer. 


Målgruppe

Du kan tage kurset, hvis du arbejder i den kommunale hjemmepleje eller på et plejecenter som fx:

  • Social- og sundhedshjælper 
  • Social- og sundhedshjælperelev
  • Social- og sundhedsassistent 
  • Social- og sundhedsassistentelev
  • Sygeplejestuderende
  • Underviser eller klinisk vejleder.

Kursets form og indhold

E-læringskurset i 4 moduler.

Hvert modul er en case, hvor du møder en ældre borger i en typisk hverdagssituation. 

Kursets varighed

4 x 20 minutter.

Video fra e-læringskurset hjælper jer i gang

Se, hvordan de forskellige cases kan hjælpe dig og dine kolleger i gang med at tale om, hvordan I agerer i hverdagen, og hvordan I kan blive bedre sammen.  ​

VIDEO MANGLER

Brug drejebogen og håndbogen, når du planlægger og afholder kurset 

Hvis du står for at afholde kurset, får du adgang til en håndbog og en drejebog  i Kursusportalen, når du har tilmeldt dig.  

Du kan bruge håndbogen og dreje​bogen til at planlægge forløbet eller som inspiration til, hvordan et forløb med e-læringscases kan foregå. 

Drejebogen giver  dig overblik over processen og planlægningen. Brug den til at vurdere, hvornår der skal afsættes tid til refleksion og drøftelser og til at estimere, hvor lang tid hver øvelse bør vare.

Håndbogen kan anvendes under selve forløbet til at understøtte faciliteringen og som en guide til at sætte gode diskussioner i gang. 

Du kan vælge at bruge indholdet i materialerne i sin fulde længde eller tilpasse det til din egen undervisning. 


Pris 

E-læringskurset er uden deltagerbetaling.


Sådan søger du 

Få din leders godkendelse til at deltage

Inden du tilmelder dig, skal din leder godkende din deltagelse i kurset. Del evt. denne side eller tilmeldingslinket, så din leder kan læse kursusbeskrivelsen

Tilmelding for ansatte på hospitaler i Region Hovedstaden

Tilmeld dig ​kurset på Kursusportalen​​​

Tilmelding for ansatte i kommuner, almen praksis eller andre regioner

Tilmeld dig kurset på Kursusportalen

Relaterede uddannelser og kurser

Læs om gruppeforløbet om samarbejde og kommunikation på tværs af sektorer og faggrupper​

Læs om gruppeforløbet om eksistentielle samtaler i sundhedsvæsenet

Redaktør