​​​​​​FOTO: Operationssygeplejerske gør klar til operation.

Efteruddannelse til erfarne operationssygeplejersker

​Styrk dine kommunikative og operationstekniske handlekompetencer til at indgå i et specialiseret kirurgisk teamsamarbejde, hvor du bidrager til høj patientsikkerhed.​ Efteruddannelsen er til operationssygeplejersker med mindst 2 års erfaring.

​Operationssygepleje kræver højteknologiske kompetencer og gode samarbejdsevner

Operationssygepleje foregår i et komplekst og højteknologisk miljø. Det kræver, at du som operationssygeplejerske er omstillingsparat og kan indgå i skiftende roller i det kirurgiske team, samt at du kan varetage sygeplejefaglige opgaver til operationspatienter på en sikker og kompetent måde.

På efteruddannelsen får du styrket dine kommunikative kompetencer, så du kan navigere i et teamsamarbejde i et højspecialiseret miljø. 

Du udvikler blandt andet kompetencer inden for: 

  • Steril science
  • Hygiejne
  • Teamsamarbejde
  • Kommunikation
  • Konflikthåndtering og psykologisk tryghed 
  • Patientsikkerhed 
  • Forebyggelse af operationskomplikationer.

Styrk dine kompetencer i korttidskontakten med patienten 

På uddannelsen får du styrket dine kompetencer til at etablere tryghed i korttidskontakt med patienten. Herigennem bidrager du til patientsikkerheden i operationsforløbet.

"Operationssygepleje er ikke kun at ’række instrumenter til kirurgen’. Vi laver rigtig mange andre ting udover det - både før, under og efter operationen. Uddannelsen er med til at højne den faglige kvalitet i sygeplejen i hele forløbet." 
Özge Coskun, operationssygeplejerske,
Ortopædkirurgisk operationsgang, Rygsektionen, Rigshospitalet


Efteruddannelsen veksler mellem teori og praksis. Du undervises skiftevis i teori på Københavns Professionshøjskole, arbejder med kompetencekort og refleksionsopgaver i klinikken og deltager i en workshop med blandt andet simulationstræning på Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES). ​

Teoretisk undervisning

Du bliver undervist i emner som fx kommunikation, kirurgi og patientsikkerhed. Den teoretiske undervisning er delt op i flere undervisningsdage, der tilsammen udgør et diplommodul på 10 ETCS-point. Du afslutter modulet med en synopsis og en mundtlig eksamen.  

Kliniske aktiviteter 

I tiden mellem de teoretiske undervisningsdage på Københavns Professionshøjskole får du praktisk kliniske læring på din egen afdeling. Her skal du bruge de teorier, du har lært ved hjælp af praksisbeskrivelser, kompetencekort, træning og reflektionsøvelser. Du planlægger og udfører denne del af uddannelse med hjælp fra din kliniske vejleder og din leder. 

Du afslutter denne del ved at udarbejde en implementeringsplan med baggrund i den synopsis, du lavede på den teoretiske del. Implementeringsplanen skal du i samarbejde med din afdeling skal forankre i praksis.​​


​Målgruppe

Du skal være ansat som sygeplejerske med mindst 2 års erfaring fra en operationsafdeling.

Du skal have bestået Kompetencekort A: Operationssygeplejerskens praksisfelt. 

Læs om kompetencekortene A,B,C og D i National klinisk kompetencevurdering for erfarne operationssygeplejersker i Danmar​k på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside​​

Kursets varighed

Efteruddannelsen til operationssygeplejersker starter hvert år i september og varer 15 måneder. 

Pris 

Efteruddannelsen er uden deltagergebyr, men koster i alt 23.000 kroner,  som din afdeling får fra Region Hovedstaden. Beløbet fra Region Hovedstaden dækker også delvist for dit fravær på afdelingen .  ​


​​Såd​​an søger du​ 

Tal med din leder om dine muligheder for at tage uddannelsen​

Sammen med din leder beslutter du, hvornår du kan starte på efteruddannelsen. Det er din leder, der søger om en plads på uddannelsen for dig. ​​

Relaterede uddannelser og kurser

Læs mere om kurset i god vejledning af studerende, lærlinge og elever

Læs mere om kurset i mentorskab


Redaktør