​​​​​​FOTO: Klargøring til lumbalpunktur​

Infektionsmedicinsk specialekursus

​Få sygeplejefaglig viden om behandling til patienter med fx HIV eller infektioner i centralnervesystemet og på huden. Kurset er til sygeplejersker på infektionsmedicinske afdelinger med ½-1 års erfaring.​


Opnå specialistviden tidligt i dit arbejdsliv

Hvis du er interesseret i det infektionsmedicinske speciale, kan du på specialekurset opnå vigtig specialistviden tidligt i din karriere. Det styrker dig fagligt i dit daglige arbejde med patienter med infektionsmedicinske sygdomme.​

Patienter på infektionsmedicinske afdelinger har behov for både højt specialiseret samt basal sygepleje​

Sygeplejen til den infektionsmedicinske patient er ofte meget kompleks, da en stor del af patienterne er akut indlagte, er kroniske syge eller har multisygdomme. Når du arbejder på en infektionsmedicinsk afdeling, er det derfor vigtigt, at du både kan yde basal sygepleje samt højt specialiseret sygepleje. 

"Specialekurset har givet mig ny viden om sygdomme, som jeg godt kendte, men som jeg nu føler mig mere kompetent til at varetage."
Maria Kaiser Uldal, sygeplejerske, Afdeling for infektionssygdomme, Rigshospitalet.​
​​

Målgruppe

Du skal være sygeplejerske på en infektionsmedicinsk sengeafdeling og have mindst ½-1 års erfaring for at tage kurset.

Uddannelsens form og indhold

Kurset er en blanding af undervisning og simulationstræning. 

Simulationstræning betyder, at du træner dine sundhedsfaglige færdigheder i et simuleret og virkelighedstro miljø. I nogle tilfælde øver du dig med figuranter, kunstige kropsdele eller dukker, kaldet fantomer. På den måde træner du dine nye færdigheder i et trygt miljø, før du skal tilbage og bruge dem på afdelingen med virkelige patienter.

På Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) får du simulationstræning i: 

 • Kommunikation
 • ISBAR, som er en tjekliste til sikker mundtlig kommunikation 
 • ABCDE, der er et redskab til systematisk vurdering af patienter i akutte situationer.

Undervisningen giver dig dybdegående viden om de sygdomme, du møder hos patienterne til dagligt. Fx:

 • HIV og AIDS
 • Tuberkulose
 • Sepsis
 • COVID-19
 • Infektion i centralnervesystemet fx meningitis og absces
 • Komplicerede infektioner. 

Du lærer også om forskellige medicinske behandlingsmuligheder.

Kursets varighed

4 dages undervisning og 1 dags simulationstræning. 

Pris 

Kurset koster fra 2.700 til 5.890 kroner.

Læs mere om kurset


Sådan søger du 

Få din leders godkendelse til at deltage

Inden du tilmelder dig, skal din leder godkende din deltagelse i kurset. Del evt. tilmeldingslinket, så din leder kan læse kursusbeskrivelsen. 

Tilmelding​

Tilmeld dig kurset på Kursusportalen ​​​

Relaterede uddannelser og kurser

Læs om kurset til at blive hygiejnekoordinator​

Læs om kurset i at håndtere kritiske og komplekse patientforløb

Tag en specialuddannelse

Hvis du har lyst til at specialisere dig yderligere, kan du tage andre efteruddannelser eller specialuddannelser. 

Der findes 7 specialuddannelser til sygeplejersker, som du har mulighed for at søge, når du har mellem 1 1/2 og 3 års erfaring. 

3 af specialuddannelserne varetages af Region Hovedstaden:

Læs om specialuddannelse​ i anæstesiologisk sygepleje

Læs om specialuddannelse i intensiv sygepleje

Læs om specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje​

Andre specialuddannelser inden for sygepleje:

 • Specialuddannelse i kræft sygepleje
 • Specialuddannelse i borgernær sygepleje
 • Specialuddannelse i infektionshygiejne
 • Specialuddannelse til sundhedsplejerske

Læs om alle specialuddannelserne på UddannelsesGuidens hjemmeside


Redaktør