Lægelig videreuddannelse

Uddan dig til speciallæge inden for én af de 39 forskellige lægelige specialer i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

​​​​​​​​​​

​Gennemfør Klinisk basisuddannelse, inden du vælger speciale

Før du kan få din autorisation og starte på din uddannelse som speciallæge, skal du gennemføre den obligatoriske uddannelse kaldet Klinisk Basisuddannelse (KBU), der varer 12 måneder. 

Læs mere om Klinisk basisuddannelse på hjemmesiden for Sekretariatet for Lægelig videreuddannelse Øst

Læs om de 39 forskellige specialer​

Der findes 39 forskellige lægelige specialer at vælge imellem. Specialerne har forskellige uddannelsesforløb, men de overordnede regler er de samme.

Find regler samt beskrivelser af de forskellige specialer på hjemmesiden for Sekretariatet for Lægelig videreuddannelse Øst

Din speciallægeuddannelse starter med et introduktionsstillingsforløb

Når du har valgt dit speciale, skal du søge en introduktionsstillingen inden for specialet. Introduktionsstillingsforløbet er typisk på 1 år.  

Søg din introduktionsstilling i enten Region Hovedstaden eller Region Sjælland via sundhedsjobs.dk 

Søg hoveduddannelse efter dit introduktionsstillingsforløb

Efter din introduktionsstilling skal du søge din hoveduddannelse. Et hoveduddannelsesforløb varer cirka 4-5 år afhængigt af dit specialevalg. 

Søg din hoveduddannelse i enten Region Hovedstaden eller Region Sjælland via sundhedsjobs.dk

Få råd og vejledning hos Lægelig videreuddannelse Øst​

Hvis du er uddannelseslæge eller overvejer at blive det, eller hvis du arbejder med uddannelse af læger i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, kan du få råd og vejledning om fx regler og bekendtgørelser hos Sekretariatet for Lægelig videreuddannelse Øst.

Find kontaktoplysninger på enkelte medarbejdere, og læs mere om os på hjemmesiden for Sekretariatet for Lægelig videreuddannelse Øst​

Om sekretariaterne for lægelig videreuddannelse 

Der findes 3 sekretariater for lægelig videreuddannelse i Danmark:

  • Sekretariatet for Lægelig videreuddannelse Øst, der består af Region Hovedstaden og Region Sjælland.
  • Sekretariatet for Den lægelige videreuddannelse Syd
  • Videreuddannelsessekretariatet for læger i Videreuddannelsesregion Nord, der består af Region Midtjylland og Region Nordjylland. ​

Om Lægelig videreuddannelse Øst

Lægelig videreuddannelse Øst er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland. I fællesskab varetager vi den lægelige videreuddannelse.  

 Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Redaktør