Foto- og filmoptagelser

​På Amager og Hvidovre Hospital bestræber vi os på at have en levende og flot visuel kommunikation både på hjemmeside, intranet, sociale medier og i vores patientinformationer. Derfor bruger vi mange billeder og videooptagelser i vores kommunikation. 

​Vi indhenter altid samtykke fra genkendelige personer, der medvirker på foto- eller videooptagelser. Vi indhenter ikke samtykke på billeder fra større arrangementer som fx åbent hus (hvor personen ikke er i fokus) eller fra medarbejdere, der deltager som en forventet del af deres ansættelse (fx afdelingsledelser og professorer).

Samtykkeerklæringen

Samtykkeerklæringerne består enten af en underskrift på en samtykkeblanket, samtykkebekræftelse over mail eller givet mundtligt i en videooptagelse.​

Træk dit samtykke tilbage​

Hvis du ikke mener, at du har givet samtykke, eller hvis du fortryder din medvirken, kan du altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Vi vil derefter fjerne materialet fra egne medier. Materiale, der er blevet delt på de sociale medier eller delt med f.eks. DR, TV 2 eller produktionsselskaber, har vi desværre ikke mulighed for at fjerne. Hvis optagelserne er brugt i materiale på print, kan vi sikre, at du ikke optræder i kommende materiale, men vi kan ikke trække materiale tilbage, hvor du allerede medvirker.

Sådan bruger vi foto- og videooptagelser

Ved brug af foto- og/eller videooptagelser vil der altid blive vist den fornødne respekt, således at deltageren ikke har grund til at føle sig udstillet på trods af den sårbare situation, man kan være i som patient eller pårørende​ til en patient.​​

​Kontakt Kommunikation

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder personfølsomme oplysninger:

Skriv til Kommunikation​

​Personfølsomme henvendelser

Hvis din henvendelse indeholder CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold (personfølsomme oplysninger) skal du bruge sikker digital post. Læs mere om sikker digital post på borge​r.dk​


Skriv til os med sikker digital post​ (login ​med MitID)​


Redaktør