​​​​​​​​​​​​Patient- og Pårørendepanelet til det første møde i december 2018. Enkelte medlemmer var ikke tilstede, da fotoet blev taget.

Patient- og Pårørendepanel

Patient- og Pårørendepanelet er din stemme på Amager og Hvidovre Hospital, og arbejder for en stærkere og mere direkte involvering af patienter og pårørende. 

Patient- og Pårørendepanelet 

Panelet blev etableret i december 2018 ud fra et ønske om øget fokus på inddragelse af patienter og pårørende på AHH. 

Panelet refererer til direktionen, og fungerer som en rådgivende funktion for direktionen og afdelingsledelserne på AHH.

Panelet består af 30-40 patient- og pårørenderepræsentanter, repræsentanter fra direktionen og afdelingsledelser samt en sekretariatsfunktion. Panelets deltagere har inden for de seneste tre år har haft et forløb på en eller flere af hospitalets tre matrikler på Amager, Hvidovre eller på Medicinsk Afdeling i Glostrup.

Panelet mødes fast to gange årligt og derudover inddrages panelets repræsentanter løbende i opgaver.

Formål

Formålet med panelet er blandt andet at: 
  • Medvirke til at nytænke perspektiver og skabe sammenhæng i de forventninger patienter og pårørende har i mødet med AHH
  • Styrke kommunikation og forbedre informationsmateriale målrettet patienter og pårørende
  • Bidrage med inspiration til nye patient- og pårørendecentrerede projekter
  • Nytænke løsninger ift. rutiner og arbejdsgange
  •  Udvikle og forbedre patientforløb i samarbejde med tværsektorielle samarbejdspartnere.
  • Medvirke til at styrke samarbejde mellem patienter, pårørende og personale

Opgaver 

Panelet bidrager med patient- og pårørendeperspektivet på en bred vifte af opgaver ved at deltage i:

  • Panelmøder hvor problemstillinger og den strategiske retning for panelet drøftes
  • Fællesintroduktion af alle nye medarbejdere på Amager og Hvidovre Hospital en gang månedligt, hvor de bidrager med en patient/pårørendefortælling
  • Projekter og udviklingsaktiviteter på afdelingsniveau, hvor de bidrager med erfaringer og inputs ud fra patient- og pårørendeperspektivet
  • Råd, fora og udvalg for at sikre, at patienternes stemme bliver hørt

Hvordan kommer man med i panelet?

Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan man kommer med i Patient- og Pårørendepanelet, er du altid velkommen til at tage kontakt til os gennem vores sikre digitale postkasse (login med NemID).

Det er ikke garanteret, at der er ledige pladser i panelet, men det er altid muligt at komme på ventelisten. 

Redaktør