Patient- og Pårørendepanel

Patient- og Pårørendepanelet på Amager og Hvidovre Hospital skal bidrage til en stærkere og mere direkte involvering af patienter og pårørende. Panelet blev etableret i december 2018.

​Patient- og Pårørendepanelet til det første møde i december 2018. Enkelte medlemmer var ikke tilstede, da fotoet blev taget.

I december 2018 etablerede Amager og Hvidovre Hospital et Patient- og Pårørendepanel.

Panelet skal bidrage til en stærkere og mere direkte involvering af patienter og pårørende, som gennem oplevelser og forslag kan hjælpe med at udvikle og forbedre hospitalet.  

Panelet kan eksempelvis bidrage med at:

  • Udvikle og forbedre patientforløb på hospitalets matrikler i samarbejde med afdelingerne, praktiserende læger, kommuner og andre samarbejdspartnere.
  • Foreslå forbedringer af praktiske forhold for patienter og pårørende på hospitalets matrikler (fx arbejdsgange, adgangsforhold, ombygninger, kost m.v.).
  • Deltage i drøftelser af LUP-resultater og andre kvalitetsdata.

Panelet består af 20 patienter og pårørende, som inden for de seneste tre år har haft et forløb på en eller flere af hospitalets tre matrikler på Amager, i Hvidovre og på Medicinsk Afdeling i Glostrup.

Derudover består panelet af 11 repræsentanter fra Amager og Hvidovre Hospital.

Panelet mødes ca. fire gange om året.

Panelet refererer til hospitalsdirektionen og har en rådgivende funktion for direktion og afdelingsledelser. Sekretariatsfunktionen varetages af afdelingen Patientforløb. 

Kontakt

Kontakt Patient- og Pårørendepanelet via digital sikker post herunder.


Redaktør