Patient- og Pårørendepanel

Patient- og Pårørendepanelet er din stemme på Amager og Hvidovre Hospital, og arbejder for en stærkere og mere direkte involvering af patienter og pårørende. 

​Patient- og Pårørendepanelet til det første møde i december 2018. Enkelte medlemmer var ikke tilstede, da fotoet blev taget.

Hvem er med?

Panelet blev etableret i december 2018 og holder møder 4 gange årligt. Det består af 20 patienter og pårørende, som inden for de seneste tre år har haft et forløb på en eller flere af hospitalets tre matrikler på Amager, i Hvidovre eller på Medicinsk Afdeling i Glostrup.


Derudover består panelet af 8 leder- og medarbejderrepræsentanter fra Amager og Hvidovre Hospital.

Panelet refererer til hospitalsdirektionen og har en rådgivende funktion for direktion og afdelingsledelser. Sekretariatsfunktionen varetages af afdelingen Patientforløb. 

Formål med Patient- og Pårørendepanelet

Formålene med panelet er blandt andet at: 

  • Bidrage med gode idéer, viden, indsigt og forslag til aktiviteter, der skal skabes eller udvikles
  • Sikre løbende fokus på patienters behov og forventninger
  • Styrke kommunikation og samarbejde mellem patienter, pårørende og personale
  • Bidrage til forskning - eksempelvis inkludering i projekter
  • Foreslå forbedringer af praktiske forhold for patienter og pårørende på hospitalets matrikler (fx arbejdsgange, adgangsforhold, ombygninger, kost m.v.)

Hvordan arbejder panelet?

Panelets arbejde er meget alsidigt og består bl.a. i at:
  • Deltage i panelmøder hvor ideer og problemstillinger drøftes
  • Deltage i fællesintroduktion af alle nye medarbejdere på Amager og Hvidovre Hospital en gang månedligt, hvor de bidrager med en patient/pårørende fortælling
  • Gennem arbejdsgrupper at udvikle og forbedre patientforløb på hospitalets matrikler i samarbejde med afdelingerne, praktiserende læger, kommuner og andre samarbejdspartnere
  • Deltage i personalemøder eller temadage med patient-/pårørendefortællinger
  • Deltage i råd, fora og udvalg for at sikre, at patienternes stemme bliver hørt

Hvordan bliver man medlem?

Der er i øjeblikket lukket for ansøgninger til Patient- og Pårørendepanelet, men du er altid velkommen til at tage kontakt gennem vores sikre digitale postkasse(login med NemID)


Redaktør