Patient- og Pårørendepanel

Patient- og Pårørendepanelet er din stemme på Amager og Hvidovre Hospital, og arbejder for en stærkere og mere direkte involvering af patienter og pårørende. 

​Patient- og Pårørendepanelet til det første møde i december 2018. Enkelte medlemmer var ikke tilstede, da fotoet blev taget.

Hvem er med?

Panelet blev etableret i december 2018, og holder møder ca. 4 gange årligt. Det består af 20 patienter og pårørende, som inden for de seneste tre år har haft et forløb på en eller flere af hospitalets tre matrikler på Amager, i Hvidovre eller på Medicinsk Afdeling i Glostrup.


Derudover består panelet af 11 medarbejderrepræsentanter fra Amager og Hvidovre Hospital.

Panelet refererer til hospitalsdirektionen og har en rådgivende funktion for direktion og afdelingsledelser. Sekretariatsfunktionen varetages af afdelingen Patientforløb. 

Formål med Patient- og Pårørendepanelet

Formålene med panelet er blandt andet at: 

  • Bidrage med gode idéer, viden, indsigt og forslag til aktiviteter, der skal skabes eller udvikles
  • Sikre løbende fokus på patienters behov og forventninger
  • Styrke kommunikation og samarbejde mellem patienter, pårørende og personale
  • Bidrage til forskning - eksempelvis inkludering i projekter
  • Foreslå forbedringer af praktiske forhold for patienter og pårørende på hospitalets matrikler (fx arbejdsgange, adgangsforhold, ombygninger, kost m.v.)

Hvordan arbejder panelet?

Panelets arbejde er meget alsidigt og består bl.a. i at:
  • Deltage i panelmøder hvor ideer og problemstillinger drøftes
  • Deltage i fællesintroduktion af alle nye medarbejdere på Amager og Hvidovre Hospital en gang månedligt, hvor de bidrager med en patient/pårørende fortælling
  • Gennem arbejdsgrupper at udvikle og forbedre patientforløb på hospitalets matrikler i samarbejde med afdelingerne, praktiserende læger, kommuner og andre samarbejdspartnere
  • Deltage i personalemøder eller temadage med patient-/pårørendefortællinger
  • Deltage i råd, fora og udvalg for at sikre, at patienternes stemme bliver hørt

Hvordan bliver man medlem?

Hvert år i november/december måned er der status på panelets medlemmer, og såfremt der er ledige pladser, vil der ske rekruttering af nye deltagere fra en venteliste.

For at kunne være med i panelet og komme på venteliste, skal du inden for de seneste tre år have haft et forløb på et af hospitalets tre matrikler på Amager, i Hvidovre eller på Medicinsk Afdeling i Glostrup som patient eller pårørende.

Er du interesseret i at komme med i panelet så udfyld ansøgningspjecen og gem dine ændringer. Send den til projektansvarlig Maj-Britt Fogelstrøm gennem vores sikre digitale postkasse(login med NemID)


Du er også velkommen til at ringe direkte til Maj-Britt på tlf. 4013 2986 for mere information. 

Kontakt

Kontakt Patient- og Pårørendepanelet via digital sikker post herunder.


Redaktør