​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Samordningsudvalg for Planområde Syd - Somatik

Samordningsudvalgets primære opgave er at understøtte implementering af Region Hs sundhedsaftaler i Planområde Syd – aktuelt Sundhedsaftalen 2015-2018.

Samordningsudvalg Syd Somatik er sammensat af repræsentanter for ​samarbejdsparterne i Planområde Syd - hhv. Amager og Hvidovre Hospital, de 10 kommuner i hospitalets optageområde samt almen praksis. 

Sundhedsaftaler indgås løbende imellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen og gælder for fire år ad gangen. Sundhedsaftalerne vedrører samarbejdet om de mange borgere i regionen, der har brug for en indsats fra både kommuner, hospitaler og almen praksis. Sundhedsaftalerne har til formål at understøtte, at borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i patientforløbet, uanset at forløbet involverer flere parter på tværs af sektorerne.  

Samordningsudvalgets primære opgave er at understøtte den lokale implementering af Region Hs sundhedsaftale 2015-2018. Tilsvarende samordningsudvalg er nedsat i regionens øvrige planområder.

Samordningsudvalget medvirker dermed til at sundhedsaftalerne kan være et dynamisk koodinations- og kvalitetsudviklingsværktøj.

Tillige drøfter samordningsudvalget principielle problemstillinger med betydning for sammenhæng og kontinuitet i patientforløb, der går på tværs af sektorerne (hospital, kommune og almen praksis). 


Kommissorium, forretningsorden samt medlemsoversigt:

Kommissorium for Samordningsudvalg Syd Somatik 18 juli 2015​.pdf
Forretningsorden for samordningsudvalg Syd Somatik 18. juli 2015.pdf
Me​dlemsfortegnelse SOU Syd  jan 2016.pdf


Møder og referater​

Referat - SOU Syd Somatik 14.6. 2018.pdf

Se referater fra tidligere møder:

​Arbejdsgrupper

Samordningsudvalg Syd Somatik har i lighed med de øvrige samordningsudvalg nedsat arbejdsgrupper til at understøtte løsningen af konkrete opgaver, som vedrører henholdsvis Kommunikationsaftalen, IT, og patientsikkerhedsforhold. Tillige indgår repræsentanter for Planområde Syd i netværksgruppen Hygiejnenetværket, der går på tværs af planområderne.