Hospitalspræst

Hospitalspræsten står til rådighed f​or patienter og pårørende.​​

Ingen spørgsmål er forkert​e

Med hospitalspræsten kan du tale om alt det, der ikke kan måles og vejes. Du kan tale med præsten om tvivl, håb, angst, sorg og skyld samt spørgsmål som: Hvorfor lige mig/os?

Du behøver ikke nødvendigvis have religiøse spørgsmål – alt menneskeligt er vigtigt og relevant.​

Præsten formidler gern​​e kontakt til din egen præst eller til andre trossamfund.

Pjece

​Tavshedspligt 

Hospitalspræsten har tavshedspligt. 
Alle samtaler foregår i fortrolighed og vil som regel kunne finde sted i enerum.​​

Konta​​kt

Personalet kan hjælpe dig med at lave en aftale, men du er også velkommen til selv at kontakte præsten. 


Præst
Julie Ragn Jensen
Telefon: 50 51 15 86
Præsten træffes bedst mandag, tirsdag og torsdag kl. 0​9.30 – 13.00 
Mail: anne.julie.ragn.jensen@regionh.dk

Amager Hospital
Italiensvej 1
Opgang 5
2300 København S

Redaktør