​​

Hjælpemidler

Patienter har mulighed for at låne hjælpemidler​ under indlæggelse eller midlertidigt med hjem.​
I forbindelse med indlæggelse på Amager Hospital kan du låne toiletforhøjer, kørestol, stokke eller andre hjælpemidler med hjem. Udlånstiden er maks. 3 måneder. Hvis du har behov for et varigt hjælpemiddel skal kommunen ansøges om dette.​​

Returnering af h​jælpemidler​​

Hjælpemidler kan afleveres mellem kl. 7:00 - 21:00 i Informationen i porten på følgende adresse: 

​Amager Hospital
Italiensvej 1
2300 København S​

​Krykker afleveres i den grønne beholder, hvor der står krykstokke på.​
​Kan man ikke selv aflevere hjælpemidlerne, ved behov for forlængelse af udlånstiden, ved fejl eller lignende kontaktes Fysio- og Ergoterapien.

Udlån af hjælpemidler

Du kan udlåne hjælpemidler ​i samarbejde med hospitalets fysio- og ergoterapeuter. Kontakt Fysio- og Ergoterapien for nærmere aftale.
Redaktør