Akkreditering: Godt gensyn med survey-teamet

​Der var roser hele vejen rundt, da akkrediterings-surveyorerne kom på genbesøg på Amager og Hvidovre Hospital.

Surveyteamet var tilbage på Amager og Hvidovre Hospital for at sikre sig, at der var blevet rettet op på de fund, som de gjorde sidst, de var på besøg på hospitalet. Det var der, og det skortede da heller ikke på rosende ord, da surveyorerne gjorde status over deres genbesøg. 


”I fik megen ros sidst – det vil vi gerne følge op på. I har arbejdet stringent med de problematikker, der blev sat fokus på. Jeres tankegang ude i afsnittene er gennemsyret af kvalitetstankegangen,” lød det blandt andet i afrapporteringen.

Rundt på 16 afsnit

Under genbesøget kom surveyorne rundt på i alt 16 forskellige afsnit, hvor de blandt andet tjekkede lægemiddelordination, lægemiddeladministration og sikkerhed ved personførbare data.  Og de kunn​e konstatere, at de fire standarder, der var fund på under sidste besøg, nu var helt opfyldt. Det betyder, at de nu vil indstille til Akkrediteringsnævnet at Amager og Hvidovre Hospital bliver akkrediteret uden bemærkninger.

En stolt direktør

Det flotte resultat vækker glæde og stolthed hos hospitalsdirektør, Anders Agger. 

”Det er fantastisk flot. Jeg vil gerne sige mange tak for det store stykke arbejde, der er blevet udført ude i afdelingerne. Det er imponerende, hvordan medarbejderne har taget kvalitetstankegangen til sig, og selv har taget teten med at få fundene fra sidst på plads – ikke fordi der kom genbesøg, men fordi de ændrede arbejdsgange kommer patienterne til gode,” siger han.

Læs hele afrapporteringen fra survey-teamet her: Feedback_Amag​​er_og_Hvidovre_hospitaler.pptx
Redaktør