Amager Hospital tager igen imod covid-patienter

​​Obs covid-patienter og øvrige patienter, som tester positivt for corona, skal nu igen modtages og behandles på Amager Hospital. Meget dårlige patienter kommer videre til Hvidovre.

Vent...

Siden marts, da coronakrisen tog fart, er alle obs covid-patienter i Amager Hospitals optageområde blevet visiteret til de særlige covid-afsnit på Hvidovre Hospital. Men i den sidste tid er antallet af obs covid- og covid-19 patienter faldet, covid-afsnittene på Hvidovre er lukket, og Amager Hospital skal igen modtage patienter med mistanke om covid og behandle patienter, som er testet positive eller har covid-19 i udbrud.

"Vi modtager nu, ud over alle vores akutte medicinske patienter, som vi hele tiden har modtaget, også dem med mistanke om sygdommen covid-19. Samtlige akutte patienter bliver podet, og alle med mistanke om covid-19-sygdommen skal isoleres," fortæller ledende overlæge, Arne Cyron.

Patienter, der fx kommer ind med hjerteproblemer, men hvor der også er mistanke om virus, bliver isoleret.

"Hos de patienter justeres seturation og iltbehov tæt. Vi har løbende dialog med infektions- og lungemedicinerne på Hvidovre, så vi sikrer, at alle får den samme rigtige behandling. Hvis tilstanden forværres, kan patienten flyttes til Hvidovre," siger Arne Cyron.

Kræver tid og plads

Patienter med mistanke om covid-19, får en trakealsugning og bliver sendt til undersøgelse og i isolation, indtil der er et prøvesvar, fortæller Arne Cyron.

Da det typisk tager omkring 12 timer at få afklaret, om en patient er positiv eller ej, medfører den nye virkelighed dels, at der kan opstå knaphed på plads til obs covid-patienterne, dels et øget tidsforbrug, fordi personalet skal iføre sig værnemidler, når patienterne er i isolation.

"Samtidig stiger antallet af øvrige medicinske patienter, hvilket man også ser mange steder i verden. En forklaring kan være, at patienterne har haft en anden tærskel under krisen, men nu begynder at søge behandling igen. Kapaciteten kan derfor blive en udfordring, og det er vigtigt, at Amager, Hvidovre og Glostrup fortsat hjælper hinanden," siger Arne Cyron.

Obs på bekymring hos personalet

Personalet på Amager Hospital har været trygge ved, at obs covid-patienter hidtil er blevet visiteret til Hvidovre, fordi Amager Hospital ikke råder over en intensivafdeling. Nogle medarbejdere får samtidig nu langt mere med mulige covid-patienter at gøre, og det kan godt skabe en bekymring.

"Det er en bekymring, vi er meget obs på, og vi har stort fokus på at sikre tryghed," fortæller ledende oversygeplejerske på Medicinsk Afdeling på Amager Hospital, Annette Madsen. Her er fx processen om tæt kontakt til Hvidovre Hospital, som beskrevet ovenfor, en væsentlig faktor.

Glade for at være tilbage

Godt 25 medarbejdere fra Amager Hospital har siden marts deltaget i bemandingsopgaven på Hvidovres covid-19 afsnit. De er nu stort set alle tilbage og er glade for det, fortæller Annette Madsen.

"De fortæller om mange gode oplevelser, fx nye samarbejdsrelationer, indblik i arbejdet på et stort hospital og at være med i hele set-uppet omkring covid. Men det har også været hårdt, især i den sidste tid, hvor der ikke var så travlt på covid-afsnittene, mens kollegerne i afdelingerne på Amager løb solen sort. Så det er rart at være samlet igen og løfte opgaverne hjemme i afdelingerne," siger Annette Madsen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor