Bedre adspredelse, men stadig utilfredshed med ventetid

​Resultaterne fra LUP Akutmodtagelse 2015 er kommet. ​​

​Det står bedre til med muligheden for adspredelse i ventearealerne, men information om ventetider halter stadig i de akutte enheder på Amager og Hvidovre Hospital. 

For andet år har akutte patienter kunnet fortælle om deres oplevelser i akutmodtagelser og akutklinikker gennem Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).  Amager og Hvidovre Hospital har medvirket i undersøgelsen med Akutmodtagelsen i Hvidovre, Akutklinikken på Amager og Akutklinikken i Glostrup.  

Bedre forhold i venteområderne

"Vi har arbejdet meget med at skabe bedre forhold i venteområderne, fx er der kommet mere læsestof og bedre adgang til mad og drikke. Så det er dejligt at se, at patienterne kvitterer for det i undersøgelsen", siger vicedirektør Peder Mogensen.

Det kommer ikke som nogen overraskelse for ham, at det er spørgsmålene om ventetid, som patienterne giver dårlige karakterer for.

"Ventetider er jo ofte et problem i en akut afdeling, også her hos os. Men bortset fra et par enkelte spørgsmål ligger vi ikke under landsgennemsnittet, og det er jeg rigtigt godt tilfreds med", lyder det fra Peder Mogensen.  

Runderinger i venteværelset

Fra Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital fortæller ledende oversygeplejerske Karin Lornsen Jakobsen, at reducering af ventetider er et af afdelingens vigtigste indsatsområder:

"Vi arbejder løbende med at give kontinuerlig information om ventetider, bl.a. gennem infoskærme i ventearealet. Men vi har også indført faste 'runderinger' i venteværelset, hvor den koordinerende sygeplejerske fra skadegangen sammen med hospitalets vægter går en runde i ventearealret og informerer patienter og pårørende om ventetider samt følger op på patienternes spørgsmål og behov", fortæller Karin Lornsen Jakobsen.

 

Undersøgelsens tre spørgsmål om ventetid er:

  • Informeres ved modtagelsen om, hvornår de kan forvente at blive undersøgt
  • Patienterne informeres om årsagen til ventetid
  • Informeres tilstrækkeligt om udviklingen i ventetid, fra ankomst til undersøgelse

 

Senere på ugen kan du her på intranettet læse om artiklen "Patienterne husker det første møde" – om arbejdet i Akutmodtagelsens reception .  

Om LUP på AHH​

Akutmodtagelsen, Hvidovre 
Spørgeskemaet er udsendt til i alt 396 patienter, som har været på akutmodtagelsen i perioden 19. august til 8. september 2015. 42 % besvarede spørgeskemaet. 
Akutklinikken, Amager
Spørgeskemaet er udsendt til i alt 401 patienter, der har været på akutklinikken i perioden 19. august til 8. september 2015. 43 % besvarede spørgeskemaet.
Akutklinikken, Glostrup 
Spørgeskemaet er udsendt til i alt 403 patienter, der har været på akutklinikken i perioden 19. august til 8. september 2015. 45 % besvarede spørgeskemaet.

LUP bliver gennemført af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Se hele rapporten her:  
http://patientoplevelser.dk/sites/patientoplevelser.dk/files/dokumenter/filer/LUPakut/2015/lup_akutmodtagelse_2015_national_rapport.pdf


 ​​

Redaktør