Driftsmålstyring: Hvad siger personalet?

 

Driftsmålstyring handler om at sætte konkrete mål med mening i din afdeling, men virker det? Læs hvad dine kolleger siger til det nye værktøj.
 

Fravær, personaletilfredshed, tryksår, infektioner, ventetider, overblik, interaktion mellem faggrupper, social kapital … Der var rigeligt med ideer til hvilke mål, der de kommende måneder kan blive skrevet op på hospitalets mange nye driftsmålstavler.


 

Mål med mening

Tirsdag begyndte arbejdet med at konkretisere og tilpasse driftsmålstyringen for alvor. Her var 160 ledere og mellemledere nemlig samlet til et seminar om driftsmål, tavlemøder og målsætning, og der blev diskuteret på livet løs – og for de flestes vedkommende også fundet en række gode bud på mål med mening for deres afdeling. 

 
Driftsmålstyring bliver i disse dage rullet ud over hele Amager og Hvidovre Hospital. Kort fortalt er det et nyt værktøj til at sætte mål for kvalitet, tilfredshed, leverancer, m.m. Det foregår således, at afdelingernes medarbejdere mødes en gang om ugen og diskuterer de mål, som afdelingen har sat sig. Det kan være alt fra brugen af PDA’er ved medicinering til screening for tryksår eller trivsel.

 
Vi har spurgt fem deltagere, hvad de synes om driftsmålstyring og hvilke muligheder og udfordringer, de ser i det nye værktøj.

 
Sussie Foghmar – afdelingssygeplejerske i Hjerte- og Lungeambulatoriet
Da vi skulle til og i gang, tænkte jeg, at det var gammel vin på nye flasker, men det er faktisk sjovt, når man kommer til at arbejde med det. Det er rart, at man selv kan være med til at sætte kvalitetsmål for sin egen afdeling, og at det ikke er en eller anden joint comission, som har udstukket målene. Som med alting nyt, er der selvfølgelig lidt bekymring for, om det skaber ekstra arbejde, og for hvordan vi skal skaffe tallene, men nu må vi se tiden an.

 

 
Hans Frandsen – afsnitsansvarlig overlæge – Endokrinologisk Ambulatorie, Amager
Jeg har fået et godt indtryk af driftsmålstyring. Vi er blevet udstyret med redskaber, som er lettere at implementere og bruge end tidligere Lean-projekter, som vi havde svært ved. De lokale ledelser er også mere involveret her end ved Lean, og så er det lettere at passe ind i det, vi i forvejen arbejder med. Udfordringen bliver at få korrekte data. Fx har vi et mål som hedder: ”udredning på 30 dage”. Hvis vi skal have valide tal på det, kræver det, at klinikerne definerer hvilke diagnoser, der skal omfattes af garantien. 

 

 
Mona Asmussen – afdelingsbioanalytiker Klinisk Biokemisk Afdeling
Jeg er overordnet positiv. Jeg tror, det kan skabe fokus og struktur. Vores laboratorie er meget struktureret i forvejen, så vi skal nok særligt arbejde med at begrænse os og finde nogle få opgaver, som bioanalytikerne kan engagere sig i. Vi talte blandt andet om at måle fremmøde eller frvær og om, hvordan vi kan måle personaletilfredshed. Jeg tror også, at vi skal passe på ikke at sætte noget i gang, som kræver for mange ressourcer – fx at hente og tolke statistikker. 

 

 
 
Henrik Palm – afsnitsansvarlig overlæge på Hoftefrakturenheden
Jeg synes, det er godt at få noget kvalitetsstyring, og det ligger fint i forlængelse af det, vi allerede arbejder med på afsnittet. Det gode ved driftsmålstyring er, at den er modulopbygget, så både koncernen, hospitalerne, afdelingerne og afsnittene kan definere egne mål. Nu drejer det sig om at vælge mål med omhu. Det er vigtigt, at medarbejderne også synes, det er interessant.

 

 
Lisette Berner – konstitueret leder på Ergoterapien, Amager
Jeg tror, det bliver rigtig godt! Netop i et tværfagligt afsnit som vores, er det vigtigt at have fælles mål og få sat patienterne i fokus og arbejde henimod det mål  ​med hver vores faglighed. Det bliver måske en udfordring at få dannet ​data, så det giver mening for medarbejderne. Noget data skal vi jo selv opgøre, så der skal vi have fundet ud af, hvem der gør det og hvordan.

 

 

 

 


 
Redaktør