​​​

En attraktiv karrierevej som specialist og forsker

​​På AHH har kliniske akademikere nu fået bedre mulighed for at gøre karriere på hospitalet. En ny stillingsstruktur gør karrierevejene mere tydelige og sammenlignelige med andre brancher. 

Vent...

Flere akademiske faggrupper arbejder med forskning på hospitalerne, og ingeniører, biologer og IT-uddannede er som specialister i stigende grad ansat indenfor de diagnostiske specialer.

Indtil for nylig har karriereveje på Amager og Hvidovre Hospital syntes både snævre og ugennemsigtige, da kriterierne for at blive seniorforsker ikke har været tydelige nok, ligesom en klinisk akademiker aldrig har kunnet avancere, medmindre de har søgt stillinger med personaleledelse. Det er der nu lavet om på med den nye stillingsstruktur for forskere og kliniske specialister.

”Digitalisering, kunstig intelligens og teknologi spiller en større rolle, og det stiller krav om kompetencer indenfor mange forskellige akademiske discipliner. Amager og Hvidovre Hospital er en tværfaglig og højteknologisk arbejdsplads, og vi ser gerne, at det er attraktivt for alle at være en del af kerneopgaven,” siger vicedirektør Jakob Hendel, som har været med i styregruppen for arbejdet med stillingsstrukturerne.

Nu er ”seniorforsker” en stilling, du kan søge

Med den nye stillingsstruktur kan en post.doc. -forsker efter minimum 3-5 års forskningsansættelse efter ph.d.’en efter aftale med afdelingsledelsen nu ansøge om en stilling som seniorforsker. På Amager og Hvidovre Hospital vil der blive nedsat et bedømmelsesudvalg, som skal bedømme forskerens forskningsfaglige kvalifikationer ud fra bl.a. antal publikationer, peer-reviews, erfaring med forskningsledelse og samarbejde med internationale forskningsgrupper.

Tidligere har en forskerkarriere typisk startet med en ansættelse som forskningsassistent. Herefter kan du søge stilling som ph.d.-stipendiat. Mange forskere bliver efter deres ph.d.-projekt ansat som post.doc. og tilknyttet forskellige forskningsprojekter i tidsbegrænsede ansættelser. Perioden som post.doc. kan ofte være meget lang og strække sig over mange år, og for mange forskere har det derfor været svært at se en fremtid for karrieren på hospitalet.

En anden gruppe kliniske akademikere arbejder patientnært med diagnostik og udredning som kliniske specialister. Deres ansættelse på hospitalet har hidtil været ”AC-medarbejder”, uanset om de var nyuddannede eller havde en lang karriere som specialist bag sig. Den nye stillingsstruktur giver de kliniske akademikere en mere klar karrierevej fra nyuddannet til slutstilling.

Bedre mulighed for karriereudvikling

Den nye stillingsstruktur skal skabe overblik og klarhed over stillinger med udgangspunkt i fire niveauer fra nyuddannet akademiker til professorniveau. Samtidig tager stillingsstrukturen højde for, om den akademiske medarbejder primært arbejder med forskning og udvikling, eller om arbejdet primært er en del af hospitalsdriften med diagnostiske og/eller patientnære opgaver.

Den nye stillingsstruktur giver bedre mulighed for karriereudvikling, der kan konkurrere med blandt andet lægemiddel- og techindustrien som arbejdsplads.
 
> Læs mere om Stillingsstruktur for kliniske akademikere​

 ​
Om den nye stillingsstruktur


Beslutningen om at skabe en stillingstruktur for kliniske akademikere kommer fra hospitalsdirektørerne i Region Hovedstaden, og opgaven skulle rumme alle akademiske specialer, der ikke er lægefaglige. På AHH er arbejdet udført af en arbejdsgruppe med deltagelse af direktionen.

Afdelingsledelserne og direktionen vil i samråd vurdere, hvordan den nye stillingsstruktur bedst udbredes til allerede ansatte akademikere på AHH. Beslutningen om et eventuelt skifte fra et niveau til et andet niveau i stillingsstrukturen for kliniske akademikere træffes af afdelingsledelsen og vil typisk kunne ske efter dialog mellem medarbejderen og afdelingsledelsen i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler, hvis den kliniske akademiker opfylder betingelserne for at kunne skifte.

Post.doc.'er, der gerne vil være seniorforskere, skal bedømmes forsknings- og undervisningsfagligt gennem en bedømmelsesproces, før de vil kunne blive seniorforskere. ​


 ​

Styregruppen

 • Vicedirektør Jakob Hendel
 • Vicedirektør Tina Holm Nielsen
 • Forskningschef Ove Andersen
 • Cheffysioterapeut Jette Christensen
 • Chefsygeplejerske Catherine Munck
 • Professor Hartwig Siebner​​​​
 • HR Chef Morten Willas Lund
 • Udviklingskonsulent Annette Dalsgaard

Arbejdsgruppen

 • Forskningschef Ove Andersen
 • Seniorforsker Jesper Hansen Bonde
 • Professor Thomas Quaade Bandholm
 • Professor Ingrid Poulsen
 • Professor Anne Brødsgaard
 • Sektionsleder Karam Sidaros
 • Udviklingskonsulent Annette Dalsgaard​

​​​​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor