​​​

Sygeplejestuderende får klinisk træningsenhed på Amager Hospital

​​Nyrenoverede lokaler til klinisk træning indvies i uge 46 af sygeplejestuderende på tværs af regionen. Her vil de fremover øve sig i kliniske færdigheder i et autentisk hospitalsmiljø. 

Vent...
​​​Region Hovedstaden skal kunne uddanne flere sygeplejersker, og der er behov for, at de studerende er bedre rustet til arbejdslivet efter endt uddannelse. Derfor er der nu på Amager Hospital gjort plads til, at Enhed for Klinisk Træning kan flytte ind permanent og sikre sygeplejestuderende træning i noget, der minder om virkelighedens verden.

”Her er simpelthen blevet så flot og indbydende, og vi får nogle virkelig gode rammer for, at de studerende kan træne færdigheder i trygge omgivelser,” siger uddannelseskonsulent Anne Grande fra Sektion for Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling i Center for HR og Uddannelse (CHRU). Hun kommer til at få sin daglige gang i afsnittet sammen med sine kolleger, uddannelseskonsulent Birgitte Lichtenstein og projektleder Karen Buur. De glæder sig til at blive en del af hverdagen og samarbejdet på Amager Hospital, hvor de allerede føler sig godt modtaget.

​Basisviden og kvalitet bliver sikret

Sygeplejerskeuddannelsen består dels af teoretisk undervisning på skolen og af klinikophold enten på hospitaler eller i kommunerne. Men klinikophold kan været meget forskellige, ligesom de studerendes udbytte og læring også kan være det.

”Vi har tidligere på uddannelseskonferencer drøftet tanken om et fysisk læringsmiljø. Vi ville gerne kvalitetssikre undervisningen, men også sikre at alle sygeplejestuderende får en basisviden om kliniske færdigheder, uanset hvilket klinikophold de skal ud i,” siger Anne Grande, som sammen med sine kolleger har været med til at opbygge og indrette de nye lokaler.

Træningsmiljøet bliver ikke en erstatning for klinikopholdet, men et supplement for de studerende, som kommer til at gennemgå realistiske situationer med personlig pleje, forflytninger og på sigt også medicinhåndtering for studerende på 2. semester. I Enhed for Klinisk Træning vil der også være mulighed for at videooptage simulationerne, ligesom der i udvalgte træningssituationer vil være figuranter.

Om Enhed for Klinisk Træning

I uge 46 tager Enhed for Klinisk Træning imod de første studerende, når der for fjerde gang gennemføres supplerende klinisk læringsforløb for alle 650 sygeplejestuderende på 1. semester. Her får de mulighed for at træne og øve de samme grundlæggende kliniske færdigheder under vejledning af kliniske undervisere og vejledere fra hospitalsafdelinger, kommuner og Københavns Professionshøjskole.

Enhed for Klinisk T​​ræning ligger på Amager Hospital, indgang 5, stuen. Center for HR og Uddannelse (CHRU) har stået for renoveringen og for udvikling og drift af træningsenheden. Center for Ejendomme har stået for istandsættelse af det tomme sengeafsnit og etableringen af de nye rammer.

Spørgsmål vedr. etablering af træningsafsnittet for studerende på Amager Hospital kan rettes til projektleder Karen Magrethe Buur – mail: karen.magrethe.buur@regionh.dk ​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor