​Gangene på Skt. Elisabeth-nonnernes gamle hospital ligger nu mange steder øde hen. Efter tre år med flytteplaner er der nu endelig lys for enden af tunnelen. Foto: Thomas Wittrup

Et hospital krydser Amagerbrogade

Patienter og personale forlader i disse dage Skt. Elisabeth-nonnernes gamle hospital på Hans Bogbinders Allé og krydser for sidste gang Amagerbrogade for at slå sig ned på Italiensvej sammen med resten af Amager Hospital.​

​Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder

Det er mere end tre år siden, at personalet på Hans Bogbinders Allé først hørte om flytningen til Italiensvej. Nu er flytningen virkelighed, og de allersidste flyttelæs kører i øjeblikket i pendulfart mellem de to adresser. De sidste patienter forlod Hans Bogbinders Allé den 25. juni.

80 sundhedsfagligt ansatte i afsnittene for geriatri, apopleksi samt fysio- og ergoterapi vil fremover modtage og behandle patienter i nye omgivelser på Italiensvej. Og som med alle andre store forandringer er det med blandede følelser, at læger, sygeplejersker og terapeuter nu tager hul på et nyt kapitel i deres arbejdsliv.

HBA-ånden

En af bekymringerne er, om den ånd og kultur, som personalet på Hans Bogbinders Allé har følt, bliver sat under pres, når de flytter til Italiensvej - et noget større sted, hvor man ikke nødvendigvis kender hinanden. Personalet har dog valgt at tage ja-hatten på og fokusere mere på, at man bliver en del af et større fællesskab, end at man forlader et mindre.

”Vi har haft en speciel kultur her på Hans Bogbinders Allé, som vi har været glade for og værnet om. Men vi har også altid været ’lillebror’ til Italiensvej – og den rolle slipper vi jo nok ud af nu,” siger afdelingsplejerske Mette Bjergaard.

Bedre forhold for personale og patienter

Sammenlægningen af hospitalet på én adresse betyder nye arbejdsgange og rutiner for personalet fra Hans Bogbinders Allé. Det giver muligheder for faglig udvikling i forhold til for eksempel håndtering af mere akutte forløb, som udelukkende bliver håndteret på Italiensvej. Derudover åbner det op for tværfaglig vidensdeling og sparring med de ’nye’ kolleger på Italiensvej.

Tidligere var transport af patienter mellem de to adresser en fast opgave på Hans Bogbinders Allé. Efter flytningen er det ikke længere noget man kommer til at bruge tid på. Det betyder noget for både personalet, som får mere tid til andre opgaver, og for patienterne, som vil opleve deres indlæggelse på hospitalet som mere sammenhængende og effektiv.

”Vores patienter skal ikke længere flyttes på tværs af Amagerbrogade for at få taget for eksempelvis et røntgenbillede. De kommer til at opleve mere smidige forløb efter flytningen,” siger sygeplejespecialist Fatma Mahfoudh.


SOSU-assistent Jette Hast fylder endnu en flyttekasse på et kontor på Hans Bogbinders Allé. Foto: Thomas Wittrup

Generelt vil sammenlægningen betyde en større lighed i behandlingen af patienterne. Muligheder for røntgen på Italiensvej er ét eksempel - andre er bedre muligheder for prøvetagning og tilstedeværelse af det mobile akut-team på Italiensvej. 

Ikke bare én, men to fusioner

Oven i sorger og glæder ved at skulle pakke sammen og flytte sammen med resten af Amager Hospital på Italiensvej, så står personalet på Hans Bogbinders Allé også over for en faglig og mental udfordring, idet de to afsnit for henholdsvis geriatri og apopleksi i forbindelse med flytningen bliver fusioneret til ét afsnit.

”Vi kommer til at arbejde rigtig meget med vores arbejdsmiljø i forbindelse med både flytning og fusionen af de to afsnit. Vi skal både finde vores plads på et nyt hospital, og vi skal finde vores egne ben i et helt nyt fælles afsnit. Og vi skal naturligvis samtidig sikre, at patienterne stadig får den optimale behandling. Det bliver en udfordring,” siger Mette Bjergaard, som er afdelingssygeplejerske for det nye fælles afsnit.

For at bevare et højt fagligt niveau og sikre at plejepersonalet fremover er i stand til at løse opgaver inden for begge specialer i det nye afsnit, så deltager alt sundhedsfagligt personale i obligatorisk undervisning i geriatri og apopleksi.


Redaktør