​Amager Hospital rykker over sommeren sammen på én adresse: Italiensvej. Foto: Thomas Wittrup

Farvel til Hans Bogbinder

​Patienter og medarbejdere på Amager Hospital skal til efteråret kun huske én adresse: Italiensvej. De røde murstensbygninger på Hans Bogbinders Allé lukker og slukker efter mere end 100 år som hospital.
​Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder

Amager Hospital ligger i dag på to adresser: Italiensvej og Hans Bogbinders Allé. Sådan har det været siden 1997, hvor Sundby Hospital og Skt. Elisabeth Hospital fusionerede og blev til Amager Hospital. Men efter sommerferien er det slut, når hospitalet samles på Italiensvej.

God mening

De seneste år er der i forbindelse med rokeringer i Region Hovedstadens hospitalsvæsen sket udflytning af flere afdelinger og sammenlægninger på Amager Hospital. Det har givet så meget overskydende plads på hospitalets to adresser, at det nu er muligt, at huse alle afdelinger under ét tag.

”Samlingen af Amager Hospital giver god mening. Det giver et effektivt og mere sikkert patientforløb. For eksempel når en patient efter en afsluttet operation ikke længere skal opsøge en ny adresse for at komme i gang med genoptræning, men blot lokalerne ved siden af operationsstuen. Nærheden mellem de enkelte afdelinger er vigtig i forhold til den interne kommunikation og dermed for kvaliteten i vores behandling. Jeg tror, at vi bliver et bedre hospital med denne løsning,” forklarer vicedirektør Peder Christian Mogensen.


Klassiske vinduespartier i bygningerne på Italiensvej. Foto: Thomas Wittrup.

Vicedirektøren håber desuden på, at man med samlingen på én adresse vil undgå misforståelser omkring forskellige adresser og gøre det lettere for både patienter og pårørende, at finde frem til det rigtige sted, når de skal besøge hospitalet.

Arbejdspladsen er mere end mursten

Medarbejderne er en anden stor gruppe som bliver direkte berørt af flytningen til Italiensvej. Og efter mange år på Hans Bogbinders Allé kan det måske være lidt vemodigt at forlade det gamle hospital. Men heldigvis er mange andre forhold end mursten på spil for de ansatte.

”Jeg tænker positivt om flytningen til Italiensvej og er ikke specielt bekymret. Det vigtigste for mig er, at det gode arbejdsmiljø i vores personalegruppe bliver bevaret, og at vi ikke forringer patientforløb på grund af for eksempel færre senge,” fortæller sygeplejerske Kirsa Bløndal fra geriatrisk afdeling på Hans Bogbinders Allé.

Der hamres og bankes

I flere sengeafsnit på Italiensvej arbejder hospitalets byggeafdeling, arkitekter og håndværkere lige nu med at rokere rundt, bygge om og modernisere, så der til sommer bliver plads til patienter og personale i noget nær nyopførte lokaler.


Amager Hospital fusionerede 1. januar 2012 med Hvidovre Hospital under navnet Amager og Hvidovre Hospital​ med blandt andet fælles direktion og fælles administrative enheder.

Skt. Elisabeth Hospital på Hans Bogbinder Allé blev drevet af nonner fra Skt. Elisabeth Stiftelsen fra 1905 indtil 1970, hvor hospitalet overgik til Københavns Amt.
Redaktør