​​​​​​​​

Forskningsdag 2022: Se billederne

​​Fra KOL og akutte multisyge patienter til inflammatorisk tarmsygdom og hjerterytmeforstyrrelser. Se indtryk fra en velbesøgt FORSKNINGSDAG 2022.

Vent...

​​​"I dag har både oplæg og posters været af virkelig høj kvalitet. Vores forskningsdage bliver bedre og bedre år for år, så det bliver sværere og sværere at være en gammel forsker," sagde forskningschef Ove Andersen med glimt i øjet og stemmen, da han rundede FORSKNINGSDAG 2022 af tidligere i dag.

På programmet var der oplæg om:​​


Alternative modeller til monitorering, opfølgning​
og træning af patienter med KOL i en digitaliseret tidsalder v. postdoc Henrik Hansen (t.v.) og sygeplejerske Lise Capion, Lungemedicinsk Afdeling.
ACUTE CAG: Et nyt perspektiv på den akutte
multisyge patient v. forskningschef Ove Andersen (t.h.),
ph.d.-studerende Baker Jawad (midt) og ph.d-studerende
Izzet Altintas (t.v.), Klinisk Forskningsafdeling.​


Inflammatorisk tarmsygdom: En lidelse med stigende hyppighed v. 1. reservelæge og ph.d. Johan Michael Burisch (t.h.), ph.d-studerende Mirabella Zhao (nr. 4), ph.d-studerende Bobby Zhao Sheng Lo (nr. 3), overlæge og ph.d. Andreas Munk Petersen (nr. 5), ph.d-studerende Michelle Vernstrøm Prosberg (nr. 2), ph.d-studerende Frederik Cold (t.v.), Gastroenheden, Medicinsk ​Sektion.


Hjerterytmeforstyrrelser og Digital Health: Nye krydsfelter i
dansk og europæisk forskning v. ledende overlæge Magnus
Thorsen Jensen, overlæge Ulrik Dixen, reservelæge Elvira Silajdzila,
Hjertemedicinsk Afdeling.​


​Lorenzen-forelæsning og dagens priser​​Man kunne også opleve professor og overlæge Thomas Benfield fra Infektionsmedicinsk Afdeling, som i år holdt Lorenzen-forelæsningen "Clinical research and disruption of infectious diseases (CREDID)".​​Og endelig bød forskningsdagen traditionen tro på både pitchkonkurrence og poster walks:​


Pitchvinder blev Cecilie Henkel, Ortopædkirurgisk Afdeling. ​​


Postervinder blev Mette Lindstrøm, Klinisk Forskningsafdeling.​​
Se billeder fra hele forskningsdagen i galleriet i bunden af artiklen. ​​

Se dagens program i magasinet FORSKNING​. ​​​

​Se også mere om forskningsdagen på hospitalets sociale medier:

LinkedIn
Instagram (både opslag og story)
Facebook​​


​​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor