Hospitalerne gør klar til at modtage flere patienter

​Indkaldelsen af flere patienter vil ske gradvist, fordi det stadig er nødvendigt at have sengepladser og personale til de patienter, der bliver indlagt med coronavirus.

Flere patienter har desværre fået deres tid til udredning eller behandling udskudt, så hospitalerne har kunnet tage hånd om corona-epidemien.

Nye prognoser viser, at epidemien formentlig vil få et mere langstrakt forløb end forventet. Derfor gør regionens hospitaler nu klar til at udrede og behandle flere patienter igen. 

Patienterne indkaldes gradvist 

Indkaldelsen af flere patienter vil ske gradvist, fordi det stadig er nødvendigt at have sengepladser og personale til de patienter, der bliver indlagt med coronavirus. 

Hospitalerne arbejder lige nu på at planlægge, hvilke patienter der skal indkaldes først. Beslutningen sker på baggrund af en sundhedsfaglig prioritering og en vurdering af den konkrete patients behov. 

Patienter med akut og livstruende sygdom vil fortsat blive behandlet. 

Patientgrupper, der herudover i første omgang prioriteres, er:

  • Patienter med behov for udredning for at få hurtig afklaring og undgå forværring af sygdom
  • Børn og unge med behov for udredning eller behandling
  • Patienter med behov for udredning eller behandling af psykisk sygdom
Også patienter i øvrigt med behov for at blive behandlet for en medicinsk sygdom eller med operation vil blive indkaldt i det omfang, der er kapacitet til det. 

Patienter indkaldes løbende

Hospitalerne kontakter løbende de patienter, de prioriterer at indkalde. Det sker via e-boks eller telefonisk. Patienter, som ikke indkaldes nu, skal ved forværring af sygdom kontakte egen læge eller akuttelefonen 1813 uden for lægens åbningstid.

Klar til at ændre kurs

Regionen følger udviklingen i epidemien nøje, så hospitalerne kan udrede og behandle flest muligt, samtidig med at der stadig er tilstrækkeligt antal sengepladser og personale klar til corona-smittede patienter. 

Hvis epidemien udvikler sig på ny med flere syge end nu, har vi planer klar for, hvordan kapaciteten til coronasmittede hurtigt kan opskaleres.


Redaktør