Hospitalerne udskyder behandlinger og operationer i forskelligt tempo

De forskellige tempi skyldes, at hospitalerne er forskellige. Men alle arbejder ud fra samme retningslinjer.
Aflysningerne sker for at frigøre personale og udstyr til at håndtere det forventede store antal patienter med coronavirus med behov for udredning og behandling.

Region Hovedstaden har lagt en fælles linje for prioritering af patienter. Linjen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og alle hospitalerne arbejder efter denne linje. 
 
Regionens linje medfører, at planlagt aktivitet på enkelte afsnit og afdelinger opretholdes, hvis hospitalet vurderer, at det ikke vil have betydning for behovet for behandling af patienter med coronavirus.
 
Ud over behovet for at frigøre personale og apparatur indgår også risikoen for smittespredning i vurderingen. Hospitalerne lægger også vægt på, at behandling, som ikke er kritisk, ikke må føre til unødig brug af knappe værnemidler som masker, testkit osv.
Redaktør