"Hvordan får vi bedst patienterne med?"

​Inddragelse af patienterne var omdrejningspunkt for de mange oplæg og posters på sygeplejesymposiet den 4. december. Se billeder og indtryk fra dagen her.

"Hvad tænker I på, når jeg siger patientinddragelse?" Spørgsmålet på tirsdagens sygeplejesymposium kom i starten af dagens første oplæg om Den nye Kvalitetsmodel. Og så kom der gang i de ellers morgenstille tilhørere.

Diskussionen om patienternes rolle tog direkte udgangspunkt i symposiets overordnede tema om patientinddragelse med udgangspunkt i de otte nationale mål på sundhedsområdet. 

Se de otte nationale mål her

Lige om hjørnet venter desuden – måske – regeringens sundhedsreform, som har markant fokus på hele patientforløbet herunder samarbejdet mellem hospitaler og primærsektor. Den varmede vicedirektør Janne Elsborg Larsen op til i sin velkomsttale, hvor hun også satte fokus på den nye sygeplejestrategi, arbejdet med rekruttering og fastholdelse og fælles kompetenceudvikling på tværs af akutområdet og specialerne.

Samarbejde med nyt patient- og pårørendepanel

I arbejdet med de nationale mål har Amager og Hvidovre Hospital som noget nyt etableret et patient- og pårørendepanel. Chef for patientforløb Lotte Hede fortalte om det nye panel, som holder det første møde den 5. december.

Med panelet ønsker hospitalet at skabe en stærkere og mere direkte involvering af patienter og pårørende, som gennem oplevelser og forslag kan hjælpe med fx at udvikle og forbedre patientforløb på hospitalets matrikler. Det skal ske i samarbejde med afdelingerne, praktiserende læger, kommuner og andre samarbejdspartnere.

Der er blandt andet lagt op til, at afdelinger melder sig til at arbejde videre i hverdagen med forslag fra panelet om fx andre arbejdsgange.

"Drømmescenariet er, at I kommer til at stå i kø for at være med," sagde Lotte Hede.

To priser blev uddelt

Det var også et drømmescenarie for sygeplejerskerne Kitt Bendtsen, Gastroenheden, og Stine Rosenstrøm, Medicinsk Enhed, da de vandt henholdsvis den nye sygeplejepris for "at have ydet en ekstraordinær indsats for udvikling af den kliniske sygepleje" og dette års posterpris.

Kitt Bendtsen vandt sygeplejeprisen for sit projekt om etablering af gruppebaseret undervisning til indlagte stomiopererede, og Stine Rosenstrøm vandt posterprisen for sin poster om patienter med atrieflimren og deres erfaringer og perspektiver på patientforløbet.

"Jeg er helt overrasket. Der er så mange flotte posters i år," udbrød en glad og overrasket postervinder.

En patient indtog auditoriet

I alt 13 posters var tilmeldt dagen, som desuden rummede oplæg med udgangspunkt i patientinddragelse. Heriblandt traditionen tro et ph.d.-oplæg, denne gang med afdelingssygeplejersker Hanne Winther fra Indvandrermedicinsk Afdeling, som fortalte om sit projekt: Indvandrere i Hjerterehabilitering.

Dagens muligvis største indtryk stod dog Annette Ørtoft fra Nordjylland for. Hun kom nemlig ind i auditoriet i sin kørestol, fordi hun er benamputeret. Hun og afdelingssygeplejerske Jane Andersen fra Hjørring Sygehus fortalte om projekt "Ét ben foran" som netop sætter fokus på at inddrage patienterne mere i forløbet.

Mød Annette Ørtoft og Jane Andersen i denne film om projektetSygeplejesymposiets planlægningsgruppe:

  • Forandringskonsulent, seniorforsker Vibeke Nørholm, Klinisk Forskningscenter
  • Ledende oversygeplejerske Susi Thorup, Dagkirurgisk Afdeling
  • Seniorforsker, lektor Ane Brødsgaard, Børne- og Ungeafdelingen
  • Afdelingssygeplejerske Rasmus Bach, Medicinsk Afdeling, Amager
  • Klinisk underviser Hans Erik Steiner-Johnsen, Anæstesiafdelingen
  • Klinisk sygeplejespecialist Ann Sophie Nielsen, Gastroenheden
  • Forskningsadministrator Henriette Møller, Klinisk Forskningscenter

Se artikel om Hanne Winters ph.d her
Redaktør