​I Diagnostisk Enhed bliver patienterne mødt af lægesekretær Jannie Skaarup Laage-Petersen, overlæge Ann-Brit Eg Hansen og sygeplejerske Bente Clausen. Foto: Hvidovre Hospital. 

Ingen tid at spilde

Patienter med uklare symptomer på alvorlig sygdom får hurtig udredning i Diagnostisk Enhed.​

Når lægesekretær Jannie Skaarup Laage-Petersen i Diagnostisk Enhed på Hvidovre Hospital modtager en henvisning, bliver der handlet hurtigt. Ofte ringer hendes kollega sygeplejerske Bente Clausen patienten op allerede samme dag for at aftale en tid. Det betyder også, at hensynet til patienternes arbejde og ferieplaner ikke er specielt fleksibel.

"Vi er lidt hårde ved patienterne, for vi har ingen tid at spilde. Vi forventer, at de står til rådighed for de undersøgelser vi indkalder dem til. Så vi overruler deres frisørtider og deres ferie. Vi siger til patienterne, at de må vurdere, hvad der er vigtigst – deres ferie eller deres helbred. Og som regel vælger de at komme her", fortæller Bente Clausen, der også er forløbskoordinator i enheden.

20 % får kræftdiagnose

Diagnostisk Enhed er et kræftpakke-tilbud til de patienter, der ikke hører naturligt hjemme i en af de øvrige kræftpakker, fordi deres symptomer ikke er specifikke for en bestemt kræftsygdom.

Enheden slog dørene op for første gang i april 2012. Tre år og knap 2.000 patientforløb senere viser tallene, at det i dén grad nytter at sende patienterne videre til Diagnostisk Enhed. Mere end 20 % af de henviste patienter har nemlig fået en kræftdiagnose og er blevet sendt videre til relevant behandling. Det er patienter, der ellers kunne have været sendt rundt i systemet i mange måneder.

"De fleste af vores patienter ville nok have fået diagnosen for sent, hvis de ikke var blevet sendt hen til os. Og så ville de måske være for dårlige til at modtage behandling", fortæller Bente Clausen og fortsætter:

"Mange går rundt derhjemme med symptomer alt for længe, og deres praktiserende læge har ikke samme mulighed for hurtig udredning. Derfor er det rigtigt vigtigt, at praktiserende læger og læger på hospitalerne ved, at de kan henvise patienter med alvorlige og uklare symptomer til os, så de kan blive udredt hurtigt". 

Tilfredse patienter

Selvom mange af patienterne forlader Diagnostisk Enhed med en alvorlig diagnose, kan både Bente Clausen og Jannie Skaarup Laage-Petersen mærke, at patienterne er meget tilfredse med enheden. De er selvfølgelig lettede over, at udredningen er gået hurtigt, men det har også andre årsager, fortæller Bente Clausen.

"Vi er jo et lille bitte afsnit, så patienterne har ansigt på både lægen, Jannie og mig. Mange af dem præsenterer sig bare med fornavn, når de ringer, og det betyder utroligt meget for dem, at blive genkendt. De er så taknemmelige", siger hun, og fortsætter: 

"Noget af de vigtigste, vi kan sige til patienterne er, at vi tager ansvaret fra dem. De er nervøse og bange, og deres liv er et stort kaos, fordi de ved, at de måske har kræft. Men når jeg siger: "Du skal ikke bekymre dig, jeg har helt styr på dig og hvad der skal ske", så går de ud af døren vel vidende, at der er nogen, der tager hånd om dem, tjekker dem hver dag, og forsikrer, at vi nok skal gøre, hvad vi kan, for finde ud af, hvad de fejler". 


Kræftpakker

Når en læge har mistanke om, at en patient kan have kræft i f.eks. brystet, kan lægen henvise til et specifikt kræftpakkeforløb, hvor patienten bliver udredt, diagnosticeret og behandlet. Men patienter med uklare symptomer på alvorlig sygdom kan blive sendt fra hospitalsafdeling til hospitalsafdeling og fra undersøgelse til undersøgelse i månedsvis, inden de får en diagnose.

Diagnostisk Enhed på Hvidovre Hospital er et kræftpakke-tilbud til de patienter, der ikke hører naturligt hjemme i en af de øvrige kræftpakker. Her er patientens forløb samlet i én enhed, så han eller hun ikke skal sendes rundt mellem forskellige afdelinger. Patienterne får inden for kort tid afklaret, om det er kræft, og kan dermed hurtigt komme i behandling.

Om Diagnostisk Enhed

Diagnostisk Enhed på Hvidovre Hospital modtager ambulante patienter, der er henvist fra praktiserende læger eller andre afdelinger, og hvor der er mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft. Enheden har også en rådgivende funktion over for praktiserende læger og læger på hospitalernes afdelinger.

Man kan som borger ikke selv bestille tid i Diagnostisk Enhed.

Diagnostisk Enhed hører under Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital. Enheden er til daglig bemandet af en lægesekretær, en sygeplejerske og en overlæge. Lægefunktionen deles af fem læger fra Infektionsmedicinsk Afdeling, som på skift er en måned i Diagnostisk Enhed. Der er i alt fire diagnostiske enheder i region Hovedstaden. De øvrige ligger på Herlev Hospital, Bispebjerg Hospital og på Nordsjællands Hospital i Hillerød. ​
Redaktør