​​​​​

Let’s talk about sex…

​Ja, du læste rigtigt. Sex og seksualitet er et emne, som nogle sundhedsprofessionelle helst undgår at tale med patienterne om. Det vil mave-tarmkirurg og master i sexologi fra Amager og Hvidovre Hospital, Julie Blockmann gerne lave om på. 

Vent...


Uge 6 er i de fleste skoleklasser kendt som den uge, hvor det godt kan gå hen og blive lidt pinligt. Der er nemlig temauge om sex, og seksualundervisningen kan handle om alt fra følelser og grænser til kroppens udvikling, samleje og meget andet. I sundhedsvæsenet har vi ikke en dedikeret uge til samtaler om sex, og står det til mave-tarmkirurg Julie Blockmann skal vi tage emnet op med patienterne i alle årets uger:

”Vi ved, at langt de fleste danskere synes, at et godt sexliv er vigtigt. I den store befolkningsundersøgelse Projekt SEXUS fra 2019, svarede 80% danskere mellem 15-89 år, at et godt sexliv er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt,” siger Julie Blockmann, som udover at være mave-tarmkirurg i Gastroenheden også er uddannet master i sexologi fra Aalborg Universitet.

Sexologi med faglig tyngde

Julie Blockmann er speciallæge i mave-tarmkirurgi, og udover senfølger og sexologi beskæftiger hun sig bl.a. også med anal inkontinens. I senfølgeklinikken i kirurgisk ambulatorium møder hun flere patienter med seksuelle udfordringer efter kræftoperationen, men hun oplever også en berøringsangst fra medarbejderne til at tage initiativ til samtalen. Hun foreslog derfor ledelsen i Gastroenheden at få fokus på emnet.

”Jeg ville gerne tage en master i sexologi, og heldigvis var min ledelse meget lydhøre overfor idéen. Det var også vigtigt for mig at få en universitetsbaseret uddannelse for at få en evidensbaseret viden på området og en vis faglig tyngde,” siger Julie Blockmann som blev færdig med sin master i sommeren 2023.

Hun har nu én fast dag i senfølgeambulatoriet til samtaler om seksuelle udfordringer eller dysfunktioner og yder basal sexologisk rådgivning. Og det har vist sig at være en succes:

”Der er begyndt at komme længere ventetid på samtalerne, og jeg mærker også efterspørgsel fra andre mave-tarmkirurgiske afdelinger i Region Hovedstaden,” fortæller Julie Blockmann.

”Hvis vi kan tale om afføring, kan vi også tale om sex”

Hvis du spørger en sygeplejerske eller læge i Gastroenheden, om det er pinligt eller grænseskridende at tale med patienterne om afføring, vil du formentlig blive mødt af hovedrysten.

”Vi har øvet os i årevis på at tale med patienterne om deres udskillelser – om afføringens form, farve og frekvens. Nu skal vi øve os i at tale med patienterne om seksualitet med samme selvfølgelighed,” siger Julie Blockmann, som gerne vil tage den grundigere snak med patienten, hvis sygeplejersken eller lægekollegaen føler sig på udebane. Men det vigtigste er at invitere til samtalen.

”Vi vil jo gerne kunne fikse patienternes problemer – og hvis vi ikke kan det, så holder vi os nok tilbage med at spørge ind til dem,” forklarer Julie Blockmann, som underviser kollegerne i Gastroenheden i, hvordan man kan tage emnet op, uden at det føles grænseoverskridende.

”Vi har forsøgt at skabe mere bevidsthed om patienternes seksuelle problemer i afdelingen fx ved at spørge dem, når de kommer til deres kliniske kontrol efter kræftoperationen. Det viser sig jo, at når man spørger patienterne, dukker behovet for at tale om emnet også op,” siger Julie Blockmann. ​


Julie Blockmanns 6 gode råd til at indlede en samtale om sex og seksualitet

 1. Sygdom er en totalbegivenhed, som griber ind i hele patientens liv. Arbejdsliv, fritidsliv, sexliv. 
  Julie Blockmanns patienter bliver opereret for kræft i mave-tarmkanalen, og før operationen er overstået, er det overlevelse, der fylder mest. Derfor giver det for disse patienter mest mening at vente med at invitere til samtalen til efter operationen.
 2. Brug generaliserede vendinger 
  Det kan fx være at sige: ”Jeg ved af erfaring, at​ andre patienter, der har været igennem samme operation som dig, kan have problemer i deres sexliv. Er det også noget, du oplever?” Hvis patienterne svarer nej, kan du svare, at hvis de kommer til at opleve problemer, så er vi åbne for samtalen.
 3. Husk at sex er andet end penetration 
  Sex og seksualitet er også kys, berøring, massage, nærhed, onani. Det er ikke kun én ting. Sex kan for mange være et helle for kronisk syge eller palliative patienter. Det er dét frirum, hvor de kan få lov til at nyde sig selv eller hinanden.
 4. Brug det sprog, der falder dig selv naturligt 
  Skal man bruge latinske ord som vagina, penis og coitus? Her kan du fx sige: ”Jeg siger penis – hvad siger du?” Det er med til at løsne snakken lidt op, at man bliver enig om betegnelserne.
 5. Tag aldrig patientens seksualitet for givet 
  Ældre mennesker, mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og mennesker, som er døende, har også en seksualitet. I projekt SEXUS, der havde over 62.000 respondenter, svarede 39% af kvinder over 75 år og 68% af mænd over 75 år, at et godt sexliv er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt. Derfor skal man ikke per automatik af-seksualisere patienter på baggrund af alder.
 6. Undgå normativ mønstergenkendelse 
  Spørg åbent og fordomsfrit i stedet for at regne med, at du nok kender patientens kønsopfattelse eller seksuelle præferencer. ​
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor