​​

Ny cheflæge: "Jeg har verdens mest tilfredsstillende arbejde"

​​I den nyoprettede Afdeling for Ældresygdomme på Amager og Hvidovre Hospital er Martin Schultz blevet ansat som cheflæge. Han beskriver sig selv som en passioneret og faglig stolt geriater.​

Vent...
Egentlig troede han, at han skulle være kirurg. Det virkede dejlig konkret: patienten kommer ind, lægen fixer problemet og så videre til næste. Men under sin introduktionsuddannelse på en medicinsk afdeling på Amager Hospital mødte Martin Schultz en geriater, der inspirerede ham i en anden retning:

”Hun havde en virkelig stærk faglighed og viste tydeligt, at det geriatriske speciale rummer enormt bred viden og indsigt hele vejen rundt om patienten, hvor man som læge skal kunne gennemskue mange konkurrerende sygdomme og medicineringen af dem,” fortæller Martin Schultz om sin vej ind i det geriatriske speciale.

Et speciale, der giver mening

Men geriatri som speciale er mere end bred medicinsk viden.

”Jeg har verdens mest privilegerede og tilfredsstillende arbejde. Det er enormt meningsfuldt, fordi patienterne som individer fylder meget i specialet, og derfor må vi også individualisere behandlingerne. Der er plads til nærvær og til at tale om både liv og død, den sidste tid, og hvordan vi respekterer den ældre patient,” siger Martin Schultz.

Det kan være en udfordring at arbejde så faglig bredt og individorienteret, som man gør i geriatrien, når man befinder sig i et højt effektiviseret og sektorinddelt sundhedsvæsen. Strukturen på hospitalerne er søjleinddelt i specialer, og overgangene mellem sektorerne kan øge risikoen for fejl.

”Geriatrien er et langsomt speciale. Ikke pga. os, der arbejder i det – vi er vant til at navigere i et effektivt system – men patienterne er langsomme. Den ældre krop responderer generelt langsommere på behandling,” forklarer han og nævner til eksempel, at det helt konkret kan tage lang tid for en ældre patient at bevæge sig fra venteværelset i ambulatoriet ind i konsultationsrummet.

For Martin Schultz er et mål for geriatriens udvikling at individualisere planerne mere, så patienterne bliver hørt og inddraget og selv kan følge med. Og visionen for Afdeling for Ældresygdomme er klar:

”Den skal være blandt landets bedste – med fokus på gode helhedsorienterede og inddragende patientforløb, på udvikling og forskning og med et stærkt samarbejde på tværs af hospitalet, specialer og sektorer.”

Overskud, lyst og faglig styrke

Martin Schultz har ikke været speciallæge længe, men passionen for specialet er ikke til at tage fejl af.

”Jeg har altid interesseret mig for kvalitet, faglighed og i det hele taget at gøre mig umage og gøre mit arbejde ordentligt. Jeg har som forperson i Dansk Selskab for Geriatri været meget optaget af sundhedsvæsenets struktur, og hvordan vi får opbygget sundhedsvæsenet, så det giver mening for patienterne,” siger Martin Schultz og forklarer, at når han nu havde så mange idéer til, hvordan man burde gøre, var det måske i stedet en idé at vise, hvordan man gør det. Derfor søgte han stillingen som cheflæge.

”Men jeg har også både overskud, lyst og faglig styrke til at lede Afdeling for Ældresygdomme. Ledelse skal jeg lære, men jeg har heldigvis en velfungerende infrastruktur med dygtige medarbejdere, som alle støtter mig og ”har min ryg” og ikke mindst min fantastisk dygtige chefkollega,” fortæller Martin Schultz, som skal lede afdelingen sammen med chefsygeplejerske Anja Sichmann.

Processer, der fører til løsninger, giver energi

For nogle år siden fik Martin Schultz en idé, der måske kunne nedsætte forbruget af antipsykotisk medicin til patienter med delir. Hvad hvis man forsøgte at vugge de urolige patienter til ro – ligesom man gør med små børn?

”Vi kunne se, at patienterne faldt til ro, når de lå i en særlig gyngestol. Men de må ikke sove i stolen, da den ikke er trykaflastende – og så vågner de, når de bliver flyttet tilbage i sengen. Derfor tog jeg kontakt til producenten bag gyngestolen for at være med til at videreudvikle en prototype på en sengegynge,” siger han. Udviklingsarbejdet gik i gang, men blev mødt af uendeligt mange bureaukratiske udfordringer, der til sidst fik ham til at lave det til et forskningsprojekt for at kunne komme videre med det.

Forskningen viste, at sengegyngen virker, og han arbejder videre på at få den godkendt til brug. Og dét tegner et godt billede af Martin Schultz’ drivkraft.

”Jeg kaster mig ofte ud i processer, der kan føre til løsninger til det bedre. Det giver mig energi. Om det så er at opfinde en metode til at nedsætte forbruget af antipsykotisk medicin til delirøse patienter eller at opbygge en ny afdeling for ældresygdomme – så er det dét, der giver mig energi,” siger Martin Schultz. ​

Om Martin Schultz

Martin er 43 år og bor i Virum med sine tre børn på 7, 11 og 14. Han nyder godt af de grønne områder i Virum. Om sommeren kan du risikere at støde på ham til Danmarks venligste festival, Copenhell.

Erfaring:

2024-: Cheflæge, Afdeling for Ældresygdomme, Amager og Hvidovre Hospital
2023-: Forperson, Dansk Selskab for Geriatri
2023-: Klinisk lektor, Københavns Universitet
2023: Ledende overlæge, ansvarlig for akutområdet, Sengeafsnittet for Ældresygdomme, Herlev og Gentofte Hospital
2022-2023: Afdelingslæge, funktionsansvarlig for Sengeafsnittet for Ældresygdomme, Herlev og Gentofte Hospital
2021-2022: Næstforperson, Dansk Selskab for Geriatri

Uddannelse:

2022: Speciallæge i intern medicin, geriatri.
2018: Ph.d., Københavns Universitet
2011: Cand.med., Københavns Universitet
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor