​​​​​​​​​​​​​​

Ny socialoverlæge: ”Vi tager et vigtigt skridt mod større lighed i sundhed”

​Socialsygeplejerskerne kan fra nytår byde Lene Caspersen velkommen i teamet, hvor hun træder ind i den nyoprettede stilling som socialoverlæge på Amager og Hvidovre Hospital.

Vent...

​”Jeg glæder mig meget til at blive en del af holdet,” siger Lene Caspersen. Hun er begejstret for socialsygeplejerskeordningen, som startede som et pilotprojekt i 2006. Projektet var så stor en succes, at det blev til en fast ordning i hele Region Hovedstaden. Ordningen er nu udvidet med to socialoverlæger i somatikken, hvor Lene Caspersen bliver en del af Amager og Hvidovre Hospital, mens Mathilde Pihl Badse bliver socialoverlæge på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

”Jeg har gennem årene haft et godt samarbejde med mange af socialsygeplejerskerne. De gør virkelig en stor forskel for de patienter, der er udfordret af fx hjemløshed, stofbrug og afhængighed,” siger Lene Caspersen, som selv er speciallæge i almen medicin.

Et stærkt CV

Hun har de sidste mange år arbejdet i den kommunale rusmiddelbehandling, bl.a. som overlæge med faglig ledelse af opioid-substitutionsområdet (dvs. behandling af stofafhængighed med lægemidler som methadon og buprenorphin) i Københavns Kommune.

Hun kommer fra en nuværende ansættelse på Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet og føler sig generelt godt klædt på til opgaven.

”Jeg mener, jeg kan bidrage med min viden om rusmidler og afhængighedstilstande. Og så har jeg et stort netværk i rusmiddelcentrene i Københavns Kommune og på Vestegnen, som jeg kan trække på,” siger Lene Caspersen og tilføjer, at én af hendes ambitioner for funktionen som socialoverlæge er at være med til at forstærke det tværsektorielle behandlingssamarbejde om patienterne.

Socialoverlægen som sparringspartner og tilsynsgående

At regionen nu har valgt at udvide socialsygepl​ejerskeordningen med socialoverlæger, ser Lene Caspersen som det helt rigtige skridt i forhold til at bekæmpe ulighed i sundhed.

”Jeg har et ydmygt ønske om at bidrage til, at personalet bliver lige så fortrolige med at behandle abstinenstilfælde hos stofbrugere, som de er med at behandle andre akutte medicinske tilstande hos alle andre patienter,” siger Lene Caspersen og nævner bl.a. undervisning, retningslinjer og supervision som nogle af de værktøjer, der kan komme i brug for på sigt at udvikle nye behandlingstiltag for patientgruppen.

Sociallægeordningen er en helt ny funktion, som Lene Caspersen skal være med til at afklare og beskrive i den første tid, hun er ansat. Samarbejdet med de kliniske afdelinger er også sat højt på dagsordenen:
”Jeg ser meget frem til at møde alle mine nye kolleger i det nye år og ikke mindst til at vende tilbage til at have med patientgruppen at gøre,” siger Lene Caspersen.​

​​​​

Lene Caspersen

  • 2007 Speciallæge i almen medicin
  • 2008-2013 Afdelingslæge i rusmiddelbehandlingen KABS/Glostrup Kommune
  • 2013-2021 Overlæge i rusmiddelbehandlingen Københavns Kommune med ansvar for opioidsubstitutionsbehandlingen
  • 2020 Nordisk diplomuddannelse i smertebehandling​​
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor