Nyansatte sygeplejersker og SOSU'er skal have en mentor

​Alle afsnit på Amager Hospital skal have en mentorordning senest juni 2020 for at sikre nyansatte sygeplejersker og SOSU’er en god og tryg jobstart. På sigt skal andre relevante faggrupper også have en mentorordning.

Vent...


"Min mentor har hjulpet mig rigtigt meget med at spore mig ind på, hvad jeg kunne, og hvad jeg ikke kunne og gøre det klart for mig, at jeg havde nogle trygge omgivelser at forbedre mig i." Det fortæller Kasper, som er sygeplejerske, og blev ansat på Amager og Hvidovre Hospital i august sidste år. 

Det er nu blevet besluttet, at alle afsnit på Amager og Hvidovre Hospital senest i juni 2020 skal have en mentorordning til nyansatte sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Vicedirektør Janne Elsborg mener, at mentorordninger er en fordel for både de nye, resten af afdelingen og patienterne.

"En mentorordning for nyansatte er en nødvendig og væsentlig prioritering for at sikre en god og tryg start i jobbet. Når det lykkes at komme hurtigt, godt og trygt ind i fællesskabet og de nye opgaver, er det en gevinst for alle," siger Janne Elsborg.

Mange nye ønsker mentorordning

Det er Forum for ledende oversygeplejersker (FLO), der har besluttet, at alle nyansatte i plejen skal have en mentorordning. FLO har i godt et år mødtes flere gange med en fokusgruppe af nyansatte sygeplejersker for at få viden om, hvordan det er at begynde på hospitalet. Mange har ikke haft en mentorordning og havde et stort ønske om det.

"Det er vigtigt at få set på, hvad man som minimum bør tilbyde, og det er klart, at der skal være tid til at løbe det i gang, for de afsnit/afdelinger som ikke har en mentorordning. Vi står selvfølgelig klar med hjælp til afdelingerne, så de kan få startet godt op" fortæller Janne Elsborg.

Der er derfor blevet åbnet en side på hospitalets intranet om mentorordninger, hvor man kan finde inspiration og værktøjer til at komme godt i gang og kan se eksempler på allerede eksisterede ordninger på nogle af hospitalets afdelinger. Det er tanken, at der på sigt skal indføres mentorordninger for andre relevante faggrupper som fx lægesekretærer, radiografer, bioanalytikere og fysio -og ergoterapeuter, og mange er allerede i gang. 

Mentorer får skærpet deres faglighed

En stor del af indsatsen handler om, at mere erfarne kolleger har lyst til og får allokeret tid til at være mentor. Hospitalet udbyder tværfaglige mentorkurser, hvor man kan få redskaber til rollen som mentor.

"Og læringen går faktisk begge veje, for mentorerne får skærpet deres faglighed, når de skal hjælpe de nye i gang. Man bliver skarp på at lære fra sig, så det er helt sikkert også med til at udvikle den medarbejder, der bliver mentor," siger Janne Elsborg.

Man behøver ikke have været i afdelingen i mange år for at være mentor:

"Yngre kolleger med egen opstart som nyuddannet i frisk erindring kan være en fremragende mentor," siger Janne Elsborg.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor