Over­læ­ger gik i de so­ci­alt ud­sat­tes fod­spor

​Fire medicinske overlæger fra Amager Hospital blev i starten af april vist rundt på herberg, stofrum og sundhedsrum, hvor deres dårligst stillede patienter kommer fra – og udskrives til.​​

Vent...

​​En kold, blæsende, men solrig aprildag fulgte fire overlæger fra Amager Hospital i fodsporene på deres allermest udsatte patienter – ​de hjemløse, stofbrugende og psykisk udfordrede.  På overlægernes initiativ havde de med hjælp fra socialsygeplejerske på Amager Hospital, Maria Pedersen, fået sat et program, så de fik set, hvilke initiativer og tilbud, der er til de udsatte patienter. 

Vigtigt at kende miljøet

De fire overlæger fra Amager Hospital var Mette Dam Olesen, Morten Ljungdahl, Stig Jørgensen og Kathrine Dircks. Stig Jørgensen har mange års erfaring som læge og har også kørt lægevagt, hvilket ofte har sendt ham rundt i de udsattes miljø. Alligevel var det en indsigtsfuld oplevelse at besøge herberg og stofrum:

”Som overlæge har du pligt til at vise dine yngre kolleger, hvilket socialt ansvar du som læge har over for ”storbyens fortabte sjæle”. Man kan godt komme til at lukke øjnene for patienternes skæbne, når først de er udskrevet – men at se, hvad de udskrives til, er virkelig en øjenåbner,” forklarer overlæge Stig Jørgensen.

 ”Det er et barskt miljø, og det er svært at forstå, at det foregår side om side med smarte restauranter,” siger Stig og henviser til Stofrummet H17 på Halmtorvet, der er placeret i ét af byens mest trendy kvarterer.​

​Kokain for 3-4000 kroner om dagen

For overlæge Kathrine Dircks var der ny viden i forhold til stofbrugernes foretrukne stof. Hvor det tidligere var heroin, er det nu op mod 80% af alle IV-indtag, der indeholder kokain.

”Kokain giver de afhængige et andet mønster end heroin. Deres rus er anderledes, og de bliver mere aggressive. Kokain kan ikke erstattes med metadon ligesom heroin, og de skal også tage meget mere stof for at holde sig kørende, hvilket koster mange penge,” siger Kathrine Dircks. I stofrummet H17 vurderer personalet, at et dagsforbrug på kokain nemt kan være på 3-4000 kroner pr dag. Penge, som stofbrugerne som regel skaffer via berigelseskriminalitet.

”Selvom jeg som læge har set og oplevet meget, så blev jeg alligevel overrasket over at se, hvor få tilbud, der er for disse mennesker, som har misbrug og eller er psykisk syge,” siger Kathrine og henviser især til manglende tilbud i dagtiden, da herbergerne som regel har åbent fra kl. 22-10.

”I dag er en rigtig kold dag – tænk at gå rundt på gaden hver eneste dag fra kl. 10 til kl. 22,” siger Kathrine og understreger, at herberget på Hillerødgade er et fint tilbud med nyrenoverede værelser, mulighed for selv at lave mad eller købe mad i en kantine og – for mange hjemløse særlig vigtigt – muligheden for at medbringe sin hund.​

Svært at udskrive til opfølgning

Som hospitalslæge skal man ved hver udskrivelse vurdere behovet for opfølgning hos egen praktiserende læge. Men opfølgningen er særligt svær for de udsatte patienter.

”Det er de færreste, der får den opfølgning, som vi foreslår – de falder simpelthen udenfor de rammer, der er sat op for samarbejdet i det nære sundhedsvæsen,” siger Stig Jørgensen. Han fremhæver socialsygeplejerskernes opfølgende funktion:

”Det er enormt vigtigt, at vi som læger på hospitalet har et godt og tæt samarbejde med socialsygeplejerskerne, da de fungerer som et bindeled mellem os, de praktiserende læger og de kommunale tilbud,” siger Stig Jørgensen.​​

​​​​​Fra venstre: Maria Pedersen, socialsygeplejerske på Amager Hospital, Malene og Connie, begge sygeplejersker i Mændenes Hjem, foran stofindtagelsesrummet H17 på Halmtorvet.​​


Fra venstre: Stig Jørgensen, overlæge på Medicinsk Afdeling Amager Hospital, sygeplejerske Connie fra Mændenes Hjem, overlægerne Mette Dam Olesen, Morten Ljungdahl og Kathrine Dircks, alle Medicinsk Afdeling Amager Hospital.​​​​​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor