​Vi ved det godt. Tilstrækkelig information, begrænset ventetid, tid og omsorg nok til at lytte til patienten er et par af de ting, der er helt afgørende for, hvordan vores patienter oplever deres ophold på hospitalet. Foto: Colourbox

Patienters svar er guld værd

​Fik du en fast kontaktperson, da du var indlagt? Blev du inddraget i beslutninger omkring din behandling? Lyttede personalet til det, du sagde? Tilbagemeldinger fra 3500 tidligere patienter er guld værd i arbejdet med at forbedre den patientoplevede kvalitet. De bliver i denne uge ringet op og spurgt til deres ophold på hospitalet.​

Af Jannie Gade Nielsen, kommunikationskonsulent​

Hvilke oplevelser går vores patienter hjem med?

For at få et øjebliksbillede af tilfredsheden blandt patienterne bliver 3500 mennesker i denne uge ringet op af et analysebureau, bestilt af Amager og Hvidovre Hospital. Det sker som en del af den samlede plan for indsatsen Patientoplevet Kvalitet - Stop op og lyt til patienten.

Patienterne der bliver kontaktet har alle for nyligt været indlagt på ​hospitalet, og de bliver alle stillet de samme spørgsmål. Om adgang til kontaktperson, inddragelse i behandlingen, om fejl og i hvor stort et omfang patienten følte sig set, hørt og forstået.

”Patienter skelner ikke mellem den faglige behandling, og deres oplevelse af at være patient på et hospital. De ser på det som en samlet begivenhed. Derfor er det afgørende, at vi fokuserer lige så meget på patienternes oplevelse, som på hvor god en operation, vi har udført”, siger vicedirektør Peder Mogensen.

Resultater kommer patienter til gode

Alle afdelinger er i fuld gang med aktiviteter, der skal fremme patienternes tilfredshed - og resultater fra den måling, der laves i disse dage, kan bidrage til hvilke nye initiativer, der skal sættes i gang lokalt.

”Når vi vælger at kontakte patienterne sker det for, at vi kan få en aktuel viden om dem og deres erfaringer, og endnu vigtigere er det, at afdelingerne får en tilbagemelding på de indsatser, der er sat i gang på de enkelte afdelinger”, fortæller han.

Hospitalet får resultaterne fra undersøgelsen midt i oktober.​
Redaktør