Personalet er blevet gladere for at gå på arbejde - på trods af corona

​​Medarbejderne på Amager og Hvidovre Hospital er blevet mere tilfredse med arbejdsmiljøet – også selv om corona har fyldt det seneste år. Det gode kollegaskab scorer højt, men flere savner tid til opgaverne.

Vent...
​Efter et år, hvor corona har fyldt meget på Amager og Hvidovre Hospital, har der været spænding omkring ArbejdsPladsVurderingen (APV), som netop er blevet offentliggjort. Ifølge rapporten, som er baseret på svar fra knapt 3400 ansatte på AHH, har corona dog ikke påvirket den generelle tilfredshed med at gå på arbejde – snarere tværtimod. 72 procent af medarbejderne er tilfredse eller meget tilfredse med at gå på arbejde – mod 67 i den seneste APV i 2017.

"COVID-året har været helt særligt, og jeg er meget glad for, at arbejdsmiljøet bliver vurderet så positivt. For mange har det været et travlt år med andre opgaver end normalt, men vi kan se, at blandt andet gode kolleger har en stor betydning. Man står sammen, når der er behov for det, og jeg er glad for at se, at så mange oplever det i hverdagen," siger hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv.

Kolleger scorer højt, men flere mærker stress

Mens det gode kollegaskab samt blandt andet den faglige kvalitet og oplevelsen af anerkendelse og støtte scorer højt, så har flere dog følt sig stresset indenfor det sidste halve år. Andelen af medarbejdere, der oplever stress dagligt og ugentligt, er steget fra 23 procent i 2017 til 33 procent i 2020.

"Det kan jo være et udtryk for, at mange har haft meget travlt det seneste år, og at nogle har det nu, fordi der er et efterslæb, der skal indhentes. Jeg er meget opmærksom på oplevelsen af stress, og det er noget af det, vi skal se på, når vi skal i gang med at arbejde med resultaterne både overordnet og lokalt," siger Birgitte Rav Degenkolv.

Handleplaner skal være klar 6. juli

Hun glæder sig til, at direktionen, Virksomheds MED-udvalget og den øvrige organisation nu skal følge op på resultaterne frem mod den 6. juli, hvor handleplanerne skal være klar.

"Nu har vi set resultaterne i tal, og det bliver godt at komme i gang med at tale om dem. Det er langt sjovere at tage udgangspunkt i noget, hvor der er skabt forbedringer, som der er denne gang, men der er absolut også noget, vi skal se nærmere på og arbejde med. Jeg synes dog, vi har et rigtigt godt fundament at bygge videre på," siger Birgitte Rav Degenkolv.

Kort om APV-resultaterne på AHH 2021:

 • 72 procent er tilfredse eller meget tilfredse med at gå på arbejde. I 2017 var tallet 67 procent.

 • Der er sket en positiv stigning på alle temaer indenfor det psykiske arbejdsmiljø:
  • Tid til jobbet scorer lavest
  • Godt kollegaskab scorer højest
  • Der er sket et fald i alle former for krænkende adfærd

 • Indenfor det fysiske arbejdsmiljø er der ikke sket større ændringer:
  • Der ses en mindre tilbagegang på temaet "Ergonomi"
  • Færre medarbejdere vurderer, at der er risiko for arbejdsulykker
  • Oplevelsen af forebyggelse af biokemisk risiko er steget

 • 3396 ansatte på AHH besvarede APV'en. Det svarer til 81 procent af medarbejderne.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor