​​​​​​​​​

Professor Ingrid Poulsen holder tiltrædelsesforelæsning

​Torsdag d. 19. januar holder professor i klinisk sygepleje Ingrid Poulsen sin tiltrædelsesforelæsning. Hendes forskningsfokus er at få sygepleje til at handle om relationer og empati.

Vent...

​​

Skyldes manglen på sygeplejersker, at omsorg, relationsarbejde, empati og fokus på patienters behov i sygeplejen ikke bliver prioriteret?

Ja! Det mener professor i Klinisk Sygepleje, Ingrid Poulsen, som torsdag d. 19. januar 2023 holder sin tiltrædelsesforelæsning.

”Jeg mener, at patienters fundamentale behov for sygepleje og empati og omsorg overfor patienter og pårørende er trådt i baggrunden, fordi det ikke bliver prioriteret i lige så høj grad som de opgaver, der mere tydeligt kan være med til at gøre patienten rask igen,” forklarer hun.
Hun tilføjer, at når forskningen samtidig entydigt viser, at der er sammenhæng mellem manglende sygepleje og alvorlige komplikationer og nedsat chance for overlevelse hos patienterne, er det nødvendigt at handle på det.

Sygeplejersker vil gerne relationen

Ingrid Poulsen har selv erfaret, at mange sygeplejersker gerne vil denne omsorg og fokus på relationer – og at manglen på sygeplejersker kan skyldes, at de ikke får mulighed for at give denne fundamentale del af sygeplejen, fordi tiden hos patienterne i stedet bliver brugt på uddelegerede og administrative opgaver på kontoret.

Ingrid Poulsens forskningsfokus er den nyere retning indenfor moderne sygepleje, ”Fundamentals of Care”. Den bygger bl.a. ovenpå den kendte sygeplejeteoretiker Virginia Hendersons 14 principper for menneskets grundlæggende behov, som hun identificerede for godt 70 år siden. Principper, som også har været grundlag for måden, man som plejepersonale dokumenterer i Sundhedsplatformen.

”Fundamentals of Care er ny på den måde, at den tager udgangspunkt i en personcentreret og involverende tilgang og hjælper med at undersøge, hvem patienten er, og hvordan man som sygeplejerske danner en relation til patienten for på den måde at udøve individuel sygepleje”, forklarer Ingrid Poulsen.

Interviews og observationer i afdelingen

Hvordan vilkårene for relationsdannelse og fokus på patienternes behov for sygepleje udspiller sig i sygeplejen, kommer hun til at undersøge bl.a. på Afdeling for Medicinske Sygdomme, hvor hun med sit forskerteam vil lave interviews med patienter og sygeplejersker og lave observationsstudier.

”Hvis der er grund til at ændre sygeplejen, vil dette blive gjort i samarbejde med afdelingens sygeplejersker,” siger hun.

 Tid og sted for forelæsningen

Du kan høre meget mere om Ingrid Poulsens forskning til tiltrædelsesforelæsning den 19. januar 2023 kl. 14.00 på Hvidovre Hospital i Auditorium 1 og med reception i lokale 3 i Vandrehallen.

​​​​Tiltrædelsesforelæsninger i 2023:

  • ​Ingrid Poulsen - d. 19. januar 2023 
  • Finn Stener Jørgensen - dato endnu ikke fastlagt
  • Judith Gottwein - dato endnu ikke fastlagt​
​​​
 ​

CV - Ingrid Poulsen

2022 + Professor i Klinisk Sygepleje ved Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed – sygepleje og Klinisk Forskningsafdeling Amager og Hvidovre Hospital.
2005 + Institution för Omvårdnad, Lunds Universitet, Doktor i medicinsk vetenskap
1994-98 Roskilde Universitets Center (Åbent Universitet) Humanistisk Basisuddannelse
1991-92 Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet. Eksamen i klinisk beslutningstagen og forskningsmetodologi
1990-91 Danmarks Sygeplejerskehøjskole, S.D. studiet, speciale i ledelse.
1975-79 Sankt Lukas Stiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen

​​​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor